Hyppää sisältöön

Suomen ja Portugalin välistä verosopimusta ehdotetaan irtisanottavaksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2018 14.00
Tiedote

Hallitus esittää eduskunnalle, että Suomen ja Portugalin välinen verosopimus vuodelta 1970 irtisanotaan. Erityisesti eläkkeiden verottamista koskevat sopimusmääräykset eivät vastaa Suomen nykyistä verosopimuspolitiikkaa. Verosopimuksen irtisanominen varmistaa, että sitä ei enää sovelleta vuoden 2019 alusta lukien.

Suomen ja Portugalin välillä on voimassa vuonna 1970 tehty verosopimus, joka esimerkiksi rajoittaa Suomen oikeutta verottaa tiettyjä Suomesta maksettuja eläkkeitä sekä Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen vuokrauksesta ja myynnistä saatuja tuloja.

Maiden välistä verosopimusta yritettiin uudistaa pitkään, ja uusi sopimus allekirjoitettiinkin marraskuussa 2016. Uuden sopimuksen määräykset eläkkeiden sekä osakehuoneistojen myynnistä ja vuokrauksesta saatujen tulojen osalta ovat Suomen tavoitteiden mukaiset.

"Suomen ja Portugalin välinen verosopimus ei nykyisellään vastaa käsitystä oikeudenmukaisesta eläkkeiden verotuksesta. Siksi valtioneuvosto esittää sopimuksen irtisanomista vuoden 2019 alusta. Uutta verosopimusta koskevat neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä. Toivon, että sopimus saadaan hyväksyttyä myös Portugalissa ajallaan, jotta meillä olisi uusi sopimus voimassa, kun vanha irtisanotaan", sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo

Uusi sopimus ei vielä Portugalin parlamentin käsittelyssä

Uusi sopimus tulee sovellettavaksi vuoden 2019 alusta alkaen vain, jos se on hyväksytty molempien maiden parlamenteissa ja jos maat ovat ilmoittaneet hyväksymisestä toisilleen. Ilmoitusten tulee saapua viimeistään 30 päivää ennen kalenterivuoden 2018 loppua.

Portugalissa maan hallitus ei ole vielä antanut uutta sopimusta parlamentin käsiteltäväksi. Suomessa eduskunta ja tasavallan presidentti hyväksyivät sopimuksen joulukuussa 2016, ja tästä on ilmoitettu Portugalille.

Jos Portugali ei hyväksy uutta sopimusta, sovelletaan Suomen omaa lainsäädäntöä

Tavoitteena on, että vuoden 1970 verosopimusta ei enää sovelleta vuoden 2019 alusta lukien. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kesäkuun 2018 loppuun mennessä, jos irtisanominen halutaan voimaan vuoden 2019 alusta lukien.

Jos vuoden 1970 sopimus irtisanotaan ja uusi sopimus tulee voimaan, vuoden 2019 alusta sovelletaan uutta sopimusta.

Jos vuoden 1970 verosopimus irtisanotaan, mutta uusi sopimus ei tule voimaan, sovelletaan Suomen omaa lainsäädäntöä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden 1970 verosopimus ei enää rajoita Suomen oikeutta soveltaa kansallista verolainsäädäntöään. Näin ollen Suomessa voidaan verottaa Suomessa asuvan Portugalista saamaa tuloa ja Portugalissa asuvan Suomesta saamaa tuloa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Suomi ja Portugali allekirjoittivat uuden verosopimuksen (tiedote 7.11.2016)

Lisätietoja

Hallitusneuvos Antero Toivainen, puh. 02955 30098, antero.toivainen(at)vm.fi