Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tuottavuuslautakunta:
Suomessa tuottavuuden kasvu kääntyi poikkeukselliseen laskuun finanssikriisin jälkeen mutta on nyt elpynyt

Valtiovarainministeriö 18.3.2019 10.00
Uutinen

Tuottavuuslautakunta julkaisi ensimmäisen raporttinsa Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehityksestä 18. maaliskuuta. Raportissa tarkastellaan tuottavuuden kehitystä monipuolisesti kansantalouden tilinpitoa, kasvulaskentaa ja yritystason aineistoja apuna käyttäen.

Suomessa tuottavuus kasvoi nopeasti 1990-luvulta finanssikriisiin asti, jolloin tuottavuuden kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun. Merkittävät syyt tuottavuuden heikentymiseen ovat elektroniikkateollisuutta kohdannut sokki ja kansantalouden heikentynyt kilpailukyky. Nämä pitivät kasvun pitkään negatiivisena tai heikkona, vaikka työllisyys pysyi suhdanteisiin nähden hyvänä. Aivan viime vuosina työn tuottavuus on elpynyt niin teollisuudessa kuin yksityisissä palveluissa.

Suomessa työn tuottavuuden lasku oli suurempi ja siitä toipuminen heikompaa kuin vertailumaissa. Merkittävin työn tuottavuuden tekijä on niin sanottu kokonaistuottavuus, joka myös kääntyi laskuun. Kokonaistuottavuus mittaa kaikkea sitä tuottavuuden muutosta, jota muut tekijät, kuten esimerkiksi työvoiman osaaminen tai käytössä oleva teknologia, eivät selitä. Osa kokonaistuottavuuden laskusta selittyy heikolla kysynnällä ja kilpailukyvyllä.

Tuottavuuden taso vaihtelee yritysten välillä merkittävästi. Myös niin sanottu luova tuho, jossa työvoimaa siirtyy vähemmän tuottavasta tuotantotoiminnasta enemmän tuottavaan toimintaan, on kansantalouden tasolla tuottavuuden kasvun kannalta keskeistä.

Tuottavuuslautakunnan raportin mukaan politiikkatoimilla voidaan edistää tuottavuuden kehitystä monilla keinoilla, joista monet kuitenkin vaikuttavat epäsuorasti ja mahdollisesti merkittävällä viipeellä. Tärkeää olisi keskittyä tuottavuuden kasvun edellytysten ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Tuottavuuslautakunta on 30.8.2018 nimitetty, valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva riippumaton asiantuntijaelin, joka seuraa Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä, tuottaa siitä riippumattomat arviot ja julkaisee vuosittain tuottavuus- ja kilpailukykyraportin.

Tuottavuuden tila Suomessa -raportti

Uusi tuottavuuslautakunta aloittaa toimintansa (uutinen 31.8.2018)

Lisätietoja:

Lautakunnan pj., finanssineuvos Markku Stenborg, puh. 0295530124, markku.stenborg(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun