Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomi kohti tekoälyaikaa ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla

Valtiovarainministeriö 5.3.2019 14.56
Uutinen

Kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen loppuseminaarissa 28.2. esiteltiin hankkeen keskeiset tulokset sekä alustava näkemys siitä, miten Suomen ja erityisesti julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan tulisi vauhdittaa tulevina vuosina ihmiskeskeisesti, tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Valtiovarainministeriön asettaman esiselvityshankkeen toimikausi on ollut 15.9.2018-28.2.2019. Esiselvityshankkeen tavoitteena on ollut kuvata ihmisten eri elämäntapahtumiin palveluita tuottaville organisaatioille kokonaisuus, joka mahdollistaa älykkäiden palvelujen keskinäisen vuorovaikutuksen eli toteuttaa ensimmäinen kokeiluversio AuroraAI-verkosta.

AuroraAI vähentää luukulta toiselle juoksemista

Kansalaisten näkökulmasta AuroraAI mahdollistaa palveluiden saamisen oikea-aikaisemmin, kohdennetummin ja sujuvammin. Älykkäiden palvelujen vuorovaikutus tuottaa uusia keinoja siihen, että palvelumarkkinat tarjoavat kansalaisille tuen ja palvelut silloin, kun niitä aidosti tarvitaan. Näiden tavoitteiden toteutustapoja on selvitetty esiselvityshankkeen aikana pohjautuen keväällä 2018 käynnistettyihin elämäntapahtumapilotteihin.

Esiselvityshanke oli osa Suomen tekoälyaika -raportin ehdotuksia. Raportissa kuvataan mahdollisimman varhain aloitetun tekoälyn soveltamisen hyödyt Suomelle. Esiselvityshanke linkittyy myös vahvasti Eduskunnan käsittelyssä olevaan valtioneuvoston selontekoon tietopolitiikasta ja tekoälystä, jonka linjauksia AuroraAI soveltaa käytännössä. Tietopolitiikan visiona on, että Suomessa tieto ja teknologia palvelevat ihmistä.

Työ kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa jatkuu

Tilaisuudessa esiteltiin alustavasti päälinjoja AuroraAI kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmasta, jotka kiteytyvät kolmeen ehdotukseen:

  1. Ihmiskeskeisen yhteiskunnan toimeenpanolle tarvitaan resurssivaraus
  2. Käynnistetään tiivis yhteistyö kansalaisten ja yritysten kanssa
  3. Käyttöönotetaan AuroraAI-palvelumalli

Työ jatkuu kevään 2019 aikana. AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2023 on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle maaliskuun puolivälissä. Kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmaa tarkennetaan kevään 2019 aikana lausuntokierroksen sekä jatkovalmistelun pohjalta. Lausuntokierroksen yhteydessä julkaistaan myös loppuseminaarissa esiteltyjen työpakettien loppuraportit, joissa käydään läpi myös Aurora-verkon tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

AuroraAI-esiselvityshankkeen loppuseminaarista vm.fissä

Loppuseminaarin tallenne

AuroraAI vm.fissä

Keskustele aiheesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #AuroraAI

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, puh. 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Koordinaattori Niko Ruostetsaari, puh. 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kärkihankkeet
Palaa sivun alkuun