Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallituksen esitys
Suomi lykkää arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden sähköistä tilinpäätösraportointia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2021 13.27
Tiedote

Suomalaiset arvopaperien liikkeeseenlaskijat voivat halutessaan lykätä siirtymistä digitaaliseen tilinpäätösraportointiin (ESEF). Hallitus esittää, että ensimmäiset raportit pitäisi antaa tilikaudelta 2021.

Pörssiyhtiöiden ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoiden digitaalinen tilinpäätösraportointi (European Single Electronic Format, ESEF) perustuu EU-lainsäädäntöön. EU julkaisi helmikuun lopulla avoimuusdirektiivin muutoksen, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden lykätä raportoinnin käyttöönottoa vuodella. Alun perin raportointi piti ottaa käyttöön tilikaudelta 2020 laadittavissa tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa.

Suomalaisille liikkeeseenlaskijoille lykkäys tarkoittaa sitä, että ne voivat halutessaan päättää siirtyä tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa ESEF-raportointiin vasta 2021 alkavilta tilikausilta. 
 
Suomi panee arvopaperimarkkinalain muutoksella täytäntöön avoimuusdirektiivin muutokset. Hallitus esittää, että lait tulevat voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Jonna Kuparinen, puh. 02955 30182, jonna.kuparinen(at)vm.fi

 
Sivun alkuun