Hyppää sisältöön

Budgetpropositionen
Budgetpropositionen för 2023 överlämnades till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.54
Pressmeddelande
Budget2023.

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2023 till riksdagen.

I budgetpropositionen föreslås anslag på 80,5 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 72,5 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 8,0 miljarder euro. Det centrala innehållet i propositionen har sammanfattats i Budgetöversikten.

Ytterligare information:

Mika Niemelä, budgetchef, tfn 02955 30525, mika.niemela(at)gov.fi
Annika Klimenko, budgetråd, biträdande budgetchef, tfn 02955 30180, annika.klimenko(at) gov.fi