Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tullin henkilötietolaki uudistuu

Valtiovarainministeriö
9.5.2019 13.15
Tiedote

Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa nykyaikaistetaan ja päivitetään EU:n uusien tietosuojavaatimusten mukaiseksi. Valtioneuvosto esitti Tullin henkilötietolain vahvistamista 9.5. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 10.5. Laki tulee voimaan 1.6.

Lakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn Tullin valvontatehtävissä ja rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä. Muutoin Tullin tehtävissä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia.

Yhdenmukaiset säännökset rikostorjuntaa suorittaville viranomaisille

Poliisin ja Rajavartiolaitoksen uudistetut henkilötietolait tulevat voimaan samanaikaisesti Tullin henkilötietolain kanssa. Tullin henkilötietolakia on uudistettu vastaavalla tavalla poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolakiehdotusten kanssa, sillä Tullin rikostorjuntatoiminta edellyttää yhdenmukaisia säännöksiä muiden rikostorjuntaa suorittavien viranomaisten kanssa. Tätä edellyttää myös kyseisten viranomaisten tiivis yhteistyö.

Uudella Tullin henkilötietolailla varmistetaan, että Tulli käsittelee henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön uusien vaatimusten mukaisesti. Poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin uudistetut henkilötietolait eivät enää säätele rekistereistä tai tietojärjestelmistä vaan niistä tarkoituksista, joihin henkilötietoja saa käsitellä.

Tullille oikeus käsitellä henkilötietoja automaattisessa kasvojen tunnistuksessa

Uudistetun Tullin henkilötietolain mukaan Tulli saa oikeuden käsitellä henkilötietoja automaattisessa kasvojen tunnistuksessa. Tällöin teknisellä valvonnalla saatua kuvaa verrataan tullirikosten ennalta estämistä, paljastamista tai selvittämistä varten Tullin henkilörekistereihin tallennettuihin kasvokuviin. Tavoitteena on tällä tavoin tunnistaa esimerkiksi tullirikoksista epäiltyjä henkilöitä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi

Sivun alkuun