Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta selkeytetään ja laajennetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2017 16.58
Tiedote

Hallitus päätti puolivälitarkastelussa edistää työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia selkeyttämällä ja laajentamalla työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta työntekijän verotuksessa.

Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapauden selkeyttämistä ja laajentamista ehdotettiin myös valtiovarainministeriön asettaman yritysverotuksen asiantuntijatyötyhmän raportissa (valtiovarainministeriön julkaisuja 12/2017). Työnantajat järjestävät ja kustantavat työntekijöilleen erilaista koulutusta. Koulutuksen tarve on entisestään lisääntynyt globalisaation, talouden rakennemuutoksen ja työelämän muutosten johdosta, jotka edellyttävät työntekijöiltä uusia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Nykyinen yleinen lähtökohta on, että työntekijälle ei muodostu verotettavaa etua sellaisesta työnantajan kustantamasta ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävästä koulutuksesta, joka tapahtuu ensisijaisesti työnantajan edun vuoksi. Työnantajan tarjoaman koulutuksen nykyinen verotuskohtelu perustuu kuitenkin oikeus- ja verotuskäytäntöön, minkä johdosta aiheeseen liittyy monia tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Tuloverolakiin lisättäisiin nimenomainen säännös työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Samalla verovapautta laajennettaisiin siten, että se kattaisi laajasti myös työnantajan intressissä tapahtuvan tutkintoon johtavan koulutuksen.

Asiasta käynnistetään lainvalmistelu ja muutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 alusta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Timo Annala, puh. 02955 30318, [email protected]

Erityisavustaja Ville Valkonen, puh. 044 56 72201, [email protected]  

 
Sivun alkuun