Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Skattefriheten för utbildning som erbjuds av arbetsgivaren förtydligas och utvidgas

Finansministeriet
26.4.2017 16.58 | Publicerad på svenska 27.4.2017 kl. 12.50
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i samband med sin halvtidsöversyn att främja arbetstagarnas utbildningsmöjligheter genom att förtydliga och utvidga arbetstagarnas möjligheter till skattefrihet för utbildning som erbjuds av arbetsgivaren.

Förtydligandet och utvidgandet av skattefriheten för utbildning som arbetsgivaren betalar föreslogs redan i rapporten från sakkunnigarbetsgruppen för företagsbeskattningen som tillsatts av finansministeriet (finansministeriets publikationer 12/2017).

Arbetsgivarna ordnar och betalar olika slags utbildningar åt sina anställda. Utbildningsbehovet har ökat ytterligare till följd av globaliseringen, de strukturella omvälvningarna inom ekonomin och förändringarna inom arbetslivet, och alla dessa faktorer förutsätter nya slags kunskaps- och kompetensmässiga färdigheter av arbetstagarna. Den allmänna utgångspunkten är nuförtiden att det inte uppstår någon beskattningsbar fördel åt arbetstagaren för sådan av arbetsgivaren betald kompetensbevarande eller -utvecklande utbildning som primärt gynnar arbetsgivarens intressen. Den aktuella skattebehandlingen av utbildning som erbjuds av arbetsgivaren baserar sig dock på rätts- och beskattningspraxis, vilket lett till flera tolkningsbara frågor.

Till inkomstskattelagen föreslås därför en uttrycklig bestämmelse om skattefrihet för utbildning som erbjuds av arbetsgivaren i beskattningen av arbetstagaren. Skattefriheten föreslås samtidigt bli utvidgad så att den i stor utsträckning även skulle täcka sådan examensinriktad utbildning som står i arbetsgivarens intresse.

Lagberedningen inleds, och avsikten är att ändringarna sätts i kraft från och med ingången av 2018.

Ytterligare information

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 318, fornamn.efternamn(at)vm.fi.

Ville Valkonen, specialmedarbetare, tfn 044 567 2201, ville.valkonen(at)vm.fi

 
Tillbaka till toppen