Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tiedonhallintalautakunta
Uusi tiedonhallintalautakunta on asetettu edistämään tiedonhallinnan kehittämistä julkisessa hallinnossa

Valtiovarainministeriö 27.1.2020 14.34
Tiedote
Tiedonhallintalautakunta.

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Lautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista.

Tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista edistävälle tiedonhallintalautakunnalle on nimetty jäsenet. Julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden alussa, ja laissa säädetään uudesta viranomaisesta: julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta.

Valtioneuvosto asetti 23.1.2020 tiedonhallintalautakunnan nelivuotistoimikaudelle 1.2.2020-31.1.2024. Valtiovarainministeriö määräsi tiedonhallintalautakunnalle sihteeristön lautakunnan toimikaudeksi.

Tiedonhallintalaki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Tiedonhallintalautakunta on itsenäinen viranomainen, joka keskittyy asiantuntijayhteistyönä edistämään tiedonhallintalain vaatimusten ja menettelyjen toteuttamista. Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on myös valvoa eräiltä osin tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista osan arviointitehtäväänsä. Tiedonhallintalautakunnan tiedonhallintalain edistämistä tukevaa työtä tehdään lautakunnan asettamissa jaostoissa.

Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. Lautakunnassa on tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden, tiedonhallinnan ja tilastoinnin asiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtaja on tietojohtaja Irja Peltonen valtiovarainministeriöstä.

"Toivon ja odotan, että lautakunta löytää tiedonkäyttöä ja tietoturvallisuutta tukevia ratkaisuja koko julkisen hallinnon käyttöön ja sitä kautta tukee tuloksellisuutta. Mahdollisuuksia tähän on, koska lautakunta yhdistää tiedonhallinnan eri osa-alueet ja julkishallinnon toimijat", Peltonen kommentoi.

Lautakunnan varapuheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Päivi Tommila työ- ja elinkeinoministeriöstä. Muut jäsenet ovat johtava asiantuntija Minna Romppanen Maanmittauslaitokselta, kehittämispäällikkö Leena Storgårds Tilastokeskuksesta, asianhallintajohtaja Janne Mykrä Pääesikunnasta, ICT-arkkitehti Markus Virolainen Verohallinnosta, asianhallinta-päällikkö Sanna-Leena Eskola Oulun kaupungilta, kehittämispäällikkö Jaakko Ståhlberg Turun kaupungilta ja tietoturvapäällikkö Matti Parviainen Espoon kaupungilta.

Tiedonhallintalautakunnan sihteeristöön kuuluu seitsemän valtiovarainministeriön virkamiestä, joista pääsihteeriksi on määrätty neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen.

Sihteeristön tehtävänä on johtaa lautakunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelua muun muassa lautakunnan jaostoissa sekä vastata lautakunnan viestinnästä.

"Tiedonhallintalautakunnan työtä on pohjustettu jo viime vuonna. Tästä syystä lautakunnan työ alkaa näkyä jo alkukeväästä. Lautakunnalla on paljon tehtävää uuden lain täytäntöönpanon tukemisessa. Työ keskittyy lautakunnan asettamiin jaostoihin, joihin toivomme asiantuntijoiden aktiivista osallistumista julkisesta hallinnosta. Jaostojen työhön osallistumisesta löytyy tietoa helmikuussa lautakunnan verkkosivustolta", kertoo tiedonhallintalautakunnan pääsihteeri Tomi Voutilainen

Tiedonhallintalautakunnan järjestäytymiskokous on helmikuussa.

Lautakunta tiedottaa toiminnastaan osoitteessa www.vm.fi/tiedonhallintalautakunta.

Lisätietoja:

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan pääsihteeri Tomi Voutilainen, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi
Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan puheenjohtaja Irja Peltonen, puh. 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun