Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallituksen esitys
Välillisesti omistetun suomalaisen kiinteistön luovutusvoitto säädetään veronalaiseksi tuloksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.13
Tiedote

Lakimuutos mahdollistaisi esimerkiksi Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta yhtiön kautta omistavan ulkomaisen yhtiön osakkeiden luovutuksesta saadun luovutusvoiton verottamisen.

Useat Suomen tekemät verosopimukset mahdollistavat ulkomailla asuvan henkilön verottamisen luovutusvoitosta, joka saadaan luovutettaessa esimerkiksi sellaisen yhtiön osakkeita, jonka arvo pääasiallisesti muodostuu Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä. Suomen kansallinen verolainsäädäntö ei kuitenkaan ole mahdollistanut tällaisen tulon verottamista, kun saaja on ulkomailla asuva henkilö. Esitetty muutos mahdollistaisi uusimmissa verosopimuksissa Suomelle kiinteistön sijaintivaltiona allokoidun verotusoikeuden käyttämisen kiinteistöjen välillisissä luovutuksissa.

Muutosehdotuksen yhteydessä ehdotetaan monenvälisen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamista. Varauman peruuttaminen mahdollistaa sen, että eräisiin vanhoihin verosopimuksiin voidaan saada kiinteistön välillisestä luovutuksesta saadun tulon verotusoikeus vastaamaan nykyistä OECD:n mallia ilman kahdenvälisiä verosopimusneuvotteluja.

Lakimuutos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti asetetun eräiden osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän raportin suosituksiin sekä on osa hallituksen budjettineuvotteluissa sopimaa veropohjan tiivistämispakettia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023.

Hallitus antoi lakiesityksen 17. marraskuuta. Esitys julkaistaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, puh. 0295 530 105, harri.joiniemi(at)gov.fi

 
Sivun alkuun