Hyppää sisältöön

Valtiolle yhteinen henkilöstöstrategia – valtion henkilöstöjohtamista uudistetaan yhdenmukaisemmaksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 13.59
Tiedote
Kuvituskuva.

Vuoteen 2030 ulottuva valtion henkilöstöstrategia on suunniteltu vahvistamaan ja yhtenäistämään valtion organisaatioiden toimintakulttuuria, parantamaan johtamista ja tuottavuutta sekä uudistamaan henkilöstöpolitiikkaa. Strategian keskeiset tavoitteet on määritelty yhteistyössä valtion virastojen kanssa, ja se kattaa hallitusohjelman kirjaukset erityisesti johtamisen kehittämisestä ja henkilöstön saatavuudesta. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen hyväksyi valtion henkilöstöstrategian. Myös yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä puolsi strategiaa 30.1.2024.

Valtiolla työskentelee noin 80 000 virkamiestä ja työntekijää yli sadassa organisaatiossa. Virastot ovat kaivanneet valtionhallinnon yhteisiä tavoitteita ja tukea henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi omissa virastoissaan.
 
"Toimiva valtionhallinto on kansallinen menestystekijä, ja sen tehtävänä on palvella kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä. Osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllämme on ratkaiseva rooli tässä tehtävässä. Valtion henkilöstöstrategialla valtionhallinnon henkilöstöjohtamisesta tulee entistä yhtenäisempää ja vaikuttavampaa”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Valtion yhteiset ja virastojen omat toimenpiteet vievät strategiaa käytäntöön

Toimenpiteitä strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään sekä valtion että toimintayksiköiden, eli virastojen, laitosten ja muiden yksiköiden tasolla. Valtiotasoiset toimenpiteet koskevat kaikkia valtion organisaatioita, minkä lisäksi toimintayksiköt voivat käynnistää omia toimenpiteitään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Strategialle laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Valtion henkilöstöjohdon foorumi ja toimintayksiköt seuraavat toimenpiteiden toteuttamista ja vaikuttavuutta säännöllisesti. Valtion henkilöstöstrategian tavoitteet sisällytetään valtion ylimmän johdon johtamissopimuksiin ja valtion virastojen tulosohjausprosessiin.  

Lisätietoja:
Ylijohtaja Juha Sarkio, juha.sarkio(at)gov.fi, p. 029 553 0031
Finanssineuvos Juha Madetoja, juha.madetoja(at)gov.fi, p. 029 553 0572

Lue lisää valtion henkilöstöstrategiasta (vm.fi)