Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lausuntokierros
Valtion henkilöstön nimikirjanpidosta on tarkoitus luopua

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2022 12.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö valmistelee nimikirjalain kumoamista. Ehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä ja käytäntöjä sekä vähentää päällekkäistä sääntelyä. Nimikirjalain kumoamisen jälkeen valtion henkilöstön tietojen käsittelyssä sovellettaisiin yleistä tietosuoja-asetusta, työelämän tietosuojalakia, tietosuojalakia sekä julkisuuslakia. Tiedot tallennetaan jatkossakin työnantajan sähköisiin henkilötietojärjestelmiin. Lakiluonnos on lausuntokierroksella 2.6.–1.8.2022.

Nimikirjanote on ollut lain säätämisen aikaan keskeinen viranhakuasiakirja. Nykyinen nimikirjalaki on vuodelta 1990. Lain voimaantulon jälkeen henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö on kehittynyt. Nimikirjaan kerättävien henkilötietojen käsittelystä on säännelty nykyään kattavasti tietosuoja- ja julkisuuslainsäädännössä. Nimikirjassa on henkilötietojen lisäksi tietoja muun muassa henkilön työhistoriasta, koulutuksesta ja palvelussuhteen keskeytyksistä.

Julkisen sektorin henkilöstön palkkojen julkisuus säilyy ennallaan

Nimikirjalain mukaan valtion virastojen ja laitosten, eduskunnan, Suomen Pankin, Finanssivalvonnan, kuntien, kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden ja -yhtymien henkilöstölleen maksamaa palkkausta koskeva tieto on julkista. Julkisuuslain mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoa henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta ovat salassa pidettäviä. Nimikirjalain kumoamisen yhteydessä julkisen sektorin nykyistä vastaavasta palkkajulkisuudesta ehdotetaan säädettäväksi julkisuuslaissa.

Uudistus perustuu valtiovarainministeriö asettaman työryhmän ehdotuksiin.  Työryhmä luovutti ehdotuksensa valtiovarainministeriölle joulukuussa 2021 ja ehdotti, että valtiovarainministeriö valmistelisi julkisuuslain muutosehdotuksen ja järjestäisi ehdotuksista laajan kuulemiskierroksen. 

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Juha Sarkio, puh. 0295 530 031, juha.sarkio(at)gov.fi
Hallitusneuvos Marika Paavilainen, puh. 0295 530 302, marika.paavilainen(at)gov.fi 

 
Sivun alkuun