Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Verokortit tulevat voimaan jatkossa vuoden alusta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 11.41
Tiedote

Ensi vuodesta alkaen verokortit tulevat voimaan heti tammikuun alusta. Tavoitteena on selkiyttää ennakonpidätysmenettelyä ja vähentää verokorttimuutosten tarvetta. Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista torstaina 16. toukokuuta.

Nykyisin verokortit ovat tulleet voimaan vasta helmikuun alusta ja tammikuussa ennakonpidätykset on tehty edellisen vuoden päättyessä voimassa olleen verokortin veroprosentin mukaisesti. Vuoden 2025 alusta alkaen verokortit astuvat voimaan heti vuoden alusta. Myös verokortin tuloraja lasketaan jatkossa koko vuoden tulojen perusteella. 

Muutos selkiyttää ennakonpidätyksen toimittamista sekä suorituksen saajan että suorituksen maksajan näkökulmasta. Asiakaskyselyjen mukaan kansalaisten on ollut esimerkiksi vaikea hahmottaa verokortin voimaantuloajankohtaa ja sen vaikutusta tammikuussa maksettavien suoritusten ennakonpidätykseen. Muutos parantaa verokorttimenettelyn ymmärrettävyyttä ja vähentää kansalaisten tarvetta tehdä verokorttimuutoksia. Lisäksi se vähentää verokorttimuutosten käsittelystä suoritusten maksajille aiheutuvaa työtä.

Lisäksi jatkossa yli 7 000 euron ennakonkannon alaiset tulot, kuten vuokratulot, voidaan myös ottaa huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa. Nykyisin vain enintään 7 000 euron tulot on voitu ottaa huomioon verokortilla.

Muutokset koskevat ensimmäisen kerran vuoden 2025 verokortteja, jotka näkyvät verovelvollisilla OmaVerossa marras-joulukuussa 2024. Postitse lähetettävät verokortit ovat perillä noin joulukuun puolessa välissä. Ottamalla käyttöön Suomi.fi-viestit, tieto uuden verokortin saapumisesta tulee sähköisesti heti, kun ensi vuoden verokortti on OmaVerossa.  

Verohallinto ohjeistaa asiakkaita, kun muutos on heille ajankohtainen.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pertti Nieminen, puh. 0295 53 0461, pertti.nieminen(at)gov.fi  (hallituksen esitys)

Kestävä julkinen talous Orpon hallitusohjelma Verotus