Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ylimmän johdon karenssiaika pitenee maksimissaan vuoteen – virkamieslain muutokset voimaan kesäkuussa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 13.48
Tiedote

Valtionhallinnon keskeisissä ylimmän johdon tehtävissä ja Puolustusvoimien tietyissä ylemmän johdon tehtävissä toimiville voidaan jatkossa asettaa enintään vuoden karenssi. Lisäksi laki mahdollistaa ministerien erityisavustajien sidonnaisuuksien selvittämisen. Myös määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn virkamiehen vakinaistamiseen ja virkamiehen lakisääteiseen muutosturvaan tulee muutoksia. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lainmuutokset tulemaan voimaan 1. kesäkuuta 2022 alkaen.

Karenssilla rajoitetaan uuteen palvelussuhteeseen tai toimintaan siirtymistä. Ennen lakimuutosta ylimmän johdon karenssiaika oli korkeintaan kuusi kuukautta. Tavoitteena on pystyä paremmin varmistamaan, että palvelussuhteissa saadut merkittävät salassa pidettävät tiedot ovat menettäneet merkityksensä uuden palvelussuhteen alkaessa. Virastot päättävät karenssisopimuksen tekemisestä, karenssiajan asettamisesta ja tarvittavasta pituudesta. Karenssia ei ole kuitenkaan tarpeen soveltaa kaikissa niissä tilanteissa, joissa virkamies siirtyy valtionhallinnon ulkopuolelle toisiin tehtäviin.

Sidonnaisuusilmoitus ennen nimittämistä koskee jatkossa myös ministereiden erityisavustajia

Jatkossa ilmoituksen tekevällä virkamiehellä itsellään ei olisi harkintavaltaa sen osalta, mitä tietoja sidonnaisuusilmoituksessa annetaan eikä ilmoitettavien tietojen merkityksellisyydestä. Velvoite antaa sidonnaisuusilmoitus ennen nimittämistä koskee jatkossa myös ministereiden erityisavustajia. Erityisavustajilla on tehtäviinsä ja asemaansa liittyen pääsy lähes kaikkiin samoihin tietoihin kuin heidän esimiehenään toimivalla ministerillä.

Ilman julkista hakumenettelyä tehtäviin nimityksiin muutoksia 

Mikäli yli kaksi vuotta kestäneen määräaikaisen virkasuhteen tilalle perustetaan uusi virka, voitaisiin uuteen virkaan nimittää tässä aiemmassa määräaikaisessa virkasuhteessa työskennellyt virkamies. Näissä tilanteissa uutta virkaa ei tarvitsisi julistaa haettavaksi sitä ensimmäistä kertaa täytettäessä. Nykyisen lainsäädännön mukaan näin voidaan toimia, mikäli virkasuhde on kestänyt yli vuoden.

Samassa yhteydessä muutetaan määräaikaisia nimityksiä koskevaa ohjeistusta siten, että nimitys voidaan jatkossa tehdä enintään kahden vuoden määräajalle ilman julkista hakumenettelyä. Tällä hetkellä enintään vuoden määräaikainen virkasuhde voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä. 

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Miska Lautiainen, puh. 0295 530 212, miska.lautiainen(at)gov.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana
 
Sivun alkuun