Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n maatalousministerien kokouksen aiheena maaperän hiilensidonta ilmastonmuutoksen hillitsijänä

EU2019FIMaa- ja metsätalousministeriö 19.9.2019 13.35
Uutinen

EU:n maatalousministerit keskustelevat epävirallisessa kokouksessaan Helsingissä 22.–24. syyskuuta maaperän hiilensidonnasta maatalouden ilmastotoimena. Lisäksi ministerit tutustuvat suomalaiseen maatilaan ja metsänhoitokohteeseen.

Kokousta isännöi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maaperän hiilensidonta on keskeinen ilmastotoimi

Suomi pitää maaperän hiilensidontaa maatalousmailla yhtenä avainkeinona, jolla voitaisiin vähentää maatalouden hiilipäästöjä. Sopivilla viljelymenetelmillä ja maankäytön ratkaisuilla pellot voivat sitoa nykyistä enemmän hiiltä ilmakehästä ja toimia myös merkittävinä hiilivarastoina.

Viime vuosikymmeninä peltojen hiilivarastot ovat EU:ssa yleisesti pienentyneet. Epävirallisessa kokouksessaan Helsingissä EU:n maatalousministerit keskustelevat siitä, miten hiilensidontaa maataloudessa voitaisiin parhaiten edistää muun muassa tulevalla yhteisellä maatalouspolitiikalla vuoden 2020 jälkeen.

Maatalousministereiden keskustelulla edistetään neuvotteluja EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta. Suuri osa EU:n jäsenmaista on valmiita tavoittelemaan hiilineutraaliutta eli päästöjen ja hiilinielujen tasapainoa vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoitteena on saavuttaa sopu ilmastotavoitteesta puheenjohtajakautensa aikana.

Ministeri Leppä kertoo kokouksen aiheista

Palaa sivun alkuun