Hyppää sisältöön

Asiantuntijaryhmä ehdottaa digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkoston perustamista kansainvälisen vaikuttamisen edistämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2023 14.28
Uutinen

Miten Suomessa kehitetyt innovatiiviset digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisut saadaan kansainvälisesti tunnetuksi ja niiden vientipotentiaali lunastettua? Terveysalan TKI-kasvustrategiatyöhön liittyvä asiantuntijaryhmä ehdottaa ratkaisuksi kansallista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkoston perustamista.

Suomessa on kansainvälisesti merkittävää osaamista ja innovaatioita, mutta niitä ei nykyisin hyödynnetä riittävästi liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. Asiantuntijaryhmän tekemän raportin mukaan merkittävät kansalliset sosiaali- ja terveysalan investoinnit digitalisaatioon eivät johda vientituloihin ja Suomen asema digitaalisen terveyden kansainvälisenä edelläkävijänä saatetaan menettää, jos tilanne säilyy ennallaan.

Digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin verkosto kokoaisi jo olemassa olevat verkostot ja alan keskeiset toimijat tekemään yhteistyötä kansainvälisten hankkeiden rahoituksen saamiseksi Suomeen. Yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä edistäisi suomalaisen digitaalisen terveyden osaamisen ja suomalaisten tuotteiden kansainvälistä markkinointia ja edistäisi niiden vientiä. Verkosto olisi kaikille avoin ja sen koordinaattorina toimisi julkisten ja yksityisten toimijoiden muodostama tiimi.

Verkosto edistäisi erityisesti osallistumista EU:n hankkeisiin. Suomalaisten toimijoiden kannustaminen EU-hankkeisiin osallistumiseen on erityisen ajankohtaista, sillä EU:n terveysalan rahoitus on moninkertaistunut EU4Health-ohjelman myötä. Verkosto kokoaisi yhteen suomalaista osaamista ja tuotteita, jotta kaikki verkoston jäsenet voisivat esitellä ja markkinoida niitä yhdessä kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkkinä tällaisesta toimijoiden välisestä yhteistyöstä asiantuntijaryhmä mainitsee biopankki- ja rekisteriaineistoihin perustuvia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja kokoavan ja markkinoivan Fingenious-ekosysteemin.

Asiantuntijaryhmän selvityksessä arvioitiin verkoston toimintaympäristöä ja tarkasteltiin nykyisiä toimijoita. Ryhmä teki ehdotuksen kansallisen verkoston ja verkostotoimijan tavoitteista, tehtävistä, organisoitumisesta ja rahoituksesta sekä toimenpiteistä verkoston käynnistämiseksi.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 139, [email protected]

Erityisasiantuntija Anni Kaukoranta, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 072, [email protected]