Hoppa till innehåll

En expertgrupp föreslår att man ska bilda ett nätverk för hälsa och välfärd som ska främja det internationella inflytandet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2023 14.28 | Publicerad på svenska 24.5.2023 kl. 14.27
Nyhet

Hur kan man göra de innovativa digitala lösningar för hälsa och välfärd som utvecklats i Finland och som har exportpotential kända internationellt? Den expertgrupp som tillsattes i samband med arbetet med FoUI-strategin för hälsosektorn föreslår att man ska bilda ett nationellt digitalt nätverk för hälsa och välfärd.

Finland har sådan kompetens och sådana innovationer som är internationellt betydande, men de utnyttjas inte i tillräcklig grad för att skapa affärsmöjligheter. I expertgruppens rapport konstateras det att de centrala nationella investeringarna i digitaliseringen inom social- och hälsovården inte omvandlas till exportintäkter och att Finlands ställning som internationell föregångare kan gå förlorad om situationen inte förändras.  

I det digitala nätverket för hälsa och välfärd skulle de befintliga nätverken och de centrala aktörerna på området samarbeta för att få internationell projektfinansiering till Finland. Samarbetet mellan de offentliga och privata aktörerna skulle främja den internationella marknadsföringen och exporten av Finlands digitala kompetens och produkter på hälsoområdet. Nätverket ska vara öppet för alla, och det ska samordnas av ett team med offentliga och privata aktörer.  

Nätverket skulle främja särskilt deltagandet i EU-projekt. Att uppmuntra de finländska aktörerna att delta i EU-projekt är aktuellt nu eftersom EU:s finansiering i hälsosektorn har mångdubblats i och med programmet EU4Health. Syftet med nätverket är att samla Finlands kompetens och produkter så att alla de som är med i nätverket kan presentera och marknadsföra dem tillsammans på den internationella marknaden. Som ett exempel på ett sådant samarbete nämner expertgruppen ekosystemet Fingenious som samlar och marknadsför forsknings- och experttjänster som bygger på biobanks- och registermaterial. 

Expertgruppen gjorde en bedömning av nätverkets verksamhetsmiljö och aktörer. Den utarbetade ett förslag om det nationella nätverkets och nätverksaktörernas mål, uppgifter, organisation och finansiering och vilka åtgärder som ska vidtas för att starta nätverket. 

Ytterligare information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 139, [email protected]

Anna Kaukoranta, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 072, [email protected]