http://www.2010againstpoverty.eu/

Suomen kansallisen kampanjan sivut ovat:
http://www.stopkoyhyys.fi

Lisätietoja

sosiaalineuvos Aune Turpeinen, STM, p. 09 160 74489, [email protected]
projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi, THL, p. 020 610 7074, 040 505 1049, [email protected]
tiedottaja Pia Okamo, THL, p. 020 610 7059, 040 707 4068, [email protected] (kansallisen kampanjan mediasuhteet)
johtaja, Camilla Ekholm, viestinnän konsultointitoimisto Cocomms, 040 721 8345 [email protected] (lähettiläisiin liittyvät kysymykset)

" /> http://www.2010againstpoverty.eu/

Suomen kansallisen kampanjan sivut ovat:
http://www.stopkoyhyys.fi

Lisätietoja

sosiaalineuvos Aune Turpeinen, STM, p. 09 160 74489, [email protected]
projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi, THL, p. 020 610 7074, 040 505 1049, [email protected]
tiedottaja Pia Okamo, THL, p. 020 610 7059, 040 707 4068, [email protected] (kansallisen kampanjan mediasuhteet)
johtaja, Camilla Ekholm, viestinnän konsultointitoimisto Cocomms, 040 721 8345 [email protected] (lähettiläisiin liittyvät kysymykset)

" /> Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan teemavuosi käynnistyy

20.1.2010 12.00
Uutinen N5-54975

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. EU-maat toteuttavat teemavuotta omilla kansallisilla ohjelmilla. Teemavuosi käynnistyy Espanjan EU-puheenjohtajakaudella 21. tammikuuta 2010. Teemavuoden suojelijana Suomessa toimii Tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Euroopan unionin väestöstä 80 miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella. Monilla heistä on vakavia vaikeuksia työllistymisen, koulutukseen ja asumiseen suhteen. Liian usein juuri yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten laman vaikutuksista. Eu-rooppalaisista lähes yhdeksän kymmenestä odottaa maansa hallitukselta kiireellisiä toimia köyhyyden poistamiseksi.

Köyhän ääntä kuuluviin

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010 torjuu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 29 Euroopan maassa. Teemavuoden aikana köyhille, syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville halutaan antaa ääni. Teemavuoteen liittyvän kampanjan avulla pyritään tavoittamaan ihmisiä laajalti yhteiskunnassa ja muuttamaan heidän ennakkokäsityksiään köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä.

Euroopanlaajuiselle kampanjalle on nimitetty eri jäsenmaissa lähettiläitä, jotka antavat äänen ja kasvot teemavuoteen liittyvälle kampanjalle. Suomessa lähettiläiksi ovat lupau-tuneet Elisabeth Rehn, Maria Guzenina-Richardson, Fatbardhe Hetemaj, Risten-rauna Magga, Rainer Friman, Heikki Hursti, Wilson Kirwa, Kalle Könkkölä, Tee-mu Lehtilä, Olavi Sydänmaanlakka ja Kari Väänänen. Eurooppalaisen kampanjan viestinnästä ja lähettiläiden koordinoinnista vastaa Suomessa viestinnän konsultointitoimisto Cocomms.

Lisää yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta

Suomessa teemavuosi näkyy Rakennetaan yhteiskunta kaikille ja Stop köyhyys -tunnuslauseilla. Osattomuuden ja huono-osaisuuden ilmiöitä pidetään esillä ja nostetaan keskusteluun eri puolilla maata erilaisilla tavoilla yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa. Vuoden aikana köyhille, syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville halutaan antaa ääni. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjäy-tymisen torjunnan teemavuoden 2010 toteutusta Suomessa.

Lisätietoja kampanjasta löytyy verkkosivulta:
http://www.2010againstpoverty.eu/

Suomen kansallisen kampanjan sivut ovat:
http://www.stopkoyhyys.fi

Lisätietoja

sosiaalineuvos Aune Turpeinen, STM, p. 09 160 74489, [email protected]
projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi, THL, p. 020 610 7074, 040 505 1049, [email protected]
tiedottaja Pia Okamo, THL, p. 020 610 7059, 040 707 4068, [email protected] (kansallisen kampanjan mediasuhteet)
johtaja, Camilla Ekholm, viestinnän konsultointitoimisto Cocomms, 040 721 8345 [email protected] (lähettiläisiin liittyvät kysymykset)

verkkouutiset
Sivun alkuun