Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Fimealle asiakaslähtöinen organisaatio

3.9.2009 13.48
Uutinen N5-55958

Perusteilla olevan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) organisaatio perustuu asiakaslähtöisyyteen. Lisäksi organisaatiomalli mahdollistaa muun muassa selkeiden strategisten painopisteiden valinnan ja voimavarojen joustavan käyttämisen sekä tukee työssä erikoistumista. Lääkehuollon uudelleen organisointi -projektin ohjausryhmä linjasi Fimean organisaatiorakenteen tänään 3. syyskuuta.

Organisaatio muodostuu neljästä ydinprosessista, joita ovat lääkealan toimijoiden valvonta, kaksi lääkevalmisteiden arvioinnin prosessia sekä lääkehoitojen arviointi. Organisaatiota tukee sisäisten palvelujen yksikkö prosesseineen.

Suoraan ylijohtajan alaisuuteen sijoittuvat strateginen kehittäminen, viestintä ja sisäinen tarkastus. Sidosryhmätyö ja viestintä ovat keskeisiä osa-alueita.

Lääkealan toimijoiden valvonnan prosessin asiakkaita ovat lääkealan elinkeinonharjoittajat. Prosessin vastuulla on lääkealan tarkastustoiminta, jolla pyritään varmistamaan markkinoilla olevien lääkkeiden saatavuus ja käyttäjäturvallisuus. Prosessin kolme tehtäväaluetta ovat luvat ja tarkastukset, kliiniset lääketutkimukset ja laboratorio.

Lääkevalmisteiden arviointia hoitaa kaksi prosessia. Lääkevalmisteiden arviointia tehdään prosesseissa kaikilla myyntilupamenettelyillä (tunnustaminen, hajautettu, kansallinen ja keskitetty menettely).

Toisen prosessin asiakkaana on kansallinen palvelujärjestelmä. Prosessin tarkoituksena on valvoa lääkevalmisteita laaja-alaisesti sekä varmistaa sujuva ja tehokas palvelu kansalliselle palvelujärjestelmälle. Lisäksi prosessi tuottaa lääkeinformaatiota ja edistää lääkkeiden saatavuutta. Prosessin kolme tehtäväaluetta ovat lääkevalmisteiden arviointi, eläinlääkkeet sekä lääkevalmisteisiin liittyvä lääketurvallisuus ja lääkeinformaatio.

Toisen prosessin asiakkaana on puolestaan EU:n lääkevalvontaverkosto. Prosessin vastuulla ovat erityisesti keskitettyyn myyntilupamenettelyyn liittyvät tehtävät. Prosessin kaksi tehtäväaluetta ovat lääkevalmisteiden arviointi sekä keskitetty menettely ja bioteknologia.

Lääkehoitojen arvioinnin prosessin asiakkaina ovat terveydenhuollon päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimivat henkilöt sekä väestö. Prosessin kolme tehtäväaluetta ovat lääketutkimus, lääkealan kehittäminen (mukaan lukien apteekkitoiminta) sekä lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnit ja lääkehoitoihin liittyvä lääkeinformaatio.

Sisäisten palvelujen tehtäväalueita ovat hallintopalvelut, taloushallinto, tietoresurssien hallinta ja oikeudelliset palvelut.

Fimean organisaatiomalli on valmisteltu projektiorganisaatiossa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Organisaatiomallin lähtökohtana ovat olleet muun muassa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain tavoitteet.

Perustamissuunnitelmassa korostuu vaiheittaisuus

Ohjausryhmä linjasi myös Fimean toimintojen perustamissuunnitelman puitteet. Alkuun Kuopiossa  aloittaa tutkimus- ja kehittämistoiminnot ja ne kasvavat liukuvasti. Lisäksi joitakin henkilöitä muista toiminnoista siirtyy Kuopioon heti toiminnan alkuvaiheessa.

Muut toiminnot siirtyvät kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen on vuoden 2011 alussa. Kaikki toiminnot ovat toiminnassa Kuopiossa viimeistään siirtymäajan päättyessä vuoden 2014 elokuun lopussa.

Fimea aloittaa toimintansa 1. marraskuuta tänä vuonna. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtäväkokonaisuudet ovat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, lääkealan tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Uuteen keskukseen keskitetään lääkehuollon tehtäviä. Keskus saa tehtäväkseen samalla uusia tehtäviä. Tavoitteena on väestön lääkehuollon sekä lääkehoidon turvallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden parantaminen. Uudistuksella kytketään lääkkeisiin liittyvää osaamista nykyistä tiiviimmäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Lisäksi väestölle voidaan välittää riippumatonta lääketietoa.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Terttu Savolainen, p. 050 583 9912

ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Lääkelaitos, p. p. 050 559 9169

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun