Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallituksen esitys eduskunnalle Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimi-rekisteristä sekä siihen liittyvistä laeista lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 12.28
Tiedote 164/2022

Hallitus esittää säädettäväksi lain Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä muutettaviksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta annettua lakia.

Jatkossa edellä mainittujen lakien tarkoittamien lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot rekisteröitäisiin samaan Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sähköiseen rekisteriin kuin tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet. Rekisterin nimi muuttuisi siitä annettavan uuden lain myötä Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriksi. Tuomareiden rekisteröintiin ei tulisi muutoksia. Samalla selkeytettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin tarkoitettuja lautakuntia koskevien lakien säännöksiä sidonnaisuusilmoituksista.

Esityksen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimivien muutoksenhakulautakuntien sekä niihin oikeussuojatehtävänsä kannalta läheisesti rinnastuvan liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä helpottamalla yleisön tiedonsaantia lautakuntien jäsenten mahdollisista sidonnaisuuksista. Lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot voisi jatkossa hakea avoimesta sähköisestä rekisteristä internetistä siltä osin kuin ne jo tällä hetkellä ovat julkisia. Tämä parantaisi kansalaisten mahdollisuuksia valvoa lautakuntien julkisen vallan käyttöä ja vahvistaisi kansalaisten luottamusta lautakuntiin. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Lausuntoaika päättyy 16.8.2022

Lisätietoja:

Eva Aalto, hallitussihteeri, [email protected] (viikolla 25 ja 18.7 alkaen)
Milla Mustamäki, hallitussihteeri [email protected] (viikolla 26)

 
Sivun alkuun