Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys työttömyyskassalain muutoksista lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.1.2024 14.10
Tiedote

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia, jotta työttömyyskassat voisiat jatkossa tarjota jäsenilleen työvoimapalveluita työllistymisen ja työssä pysymisen tukemiseksi.

Työttömyyskassalaissa työttömyyskassojen tehtäväksi on määritelty työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Lisäksi työttömyyskassa toimeenpanee myös muualla lainsäädännössä sille toimeenpantavaksi määrättyjä etuuksia. Työttömyyskassa ei nykyisen lainsäädännön mukaan voi tarjota työvoimapalveluja.

Muutoksilla työttömyyskassoille annettaisiin mahdollisuus tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassa voisi tarjota esimerkiksi työnvälitystä, tietoa-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja sekä valmennuksia jäsentensä työllisyyden tukemiseksi.

Työttömyyskassan tarjoamat palvelut olisivat yksityistä työvoimapalvelua, joilla ei korvata julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. Palvelujen tarjoaminen ja palveluihin osallistuminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Palvelut rahoitettaisiin kassan omista varoista. Palvelujen rahoitukseen ei käytettäisi julkista rahoitusta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan loppukeväästä tai alkukesästä 2024.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 26.2.2024 mennessä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 435, [email protected]

työministerin erityisavustaja Veera Svahn, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 321, [email protected]