Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus antoi esityksen tartuntatautilain muuttamisesta koskien ravitsemisliikkeiden rajoituksia sulkutilan jälkeen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2021 13.28
Tiedote 56/2021

Hallitus on antanut 11. maaliskuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan lain väliaikaisten säännösten nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää epidemiologisesti tasolla kaksi oleville alueille nykyistä tiukempia rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiololle, anniskeluajoille sekä asiakaspaikkamäärille. Muutokset tulisivat voimaan viimeistään 29.3.2021 ja ne olisivat voimassa 30.6.2021 saakka.

Ehdotuksen mukaan ravitsemisliikkeen asiakasmäärä voitaisiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rajata jopa kolmasosaan normaalista. Anniskeluaika voitaisiin säätää päättymään jo kello 17 ja ravitsemisliikkeet suljettaviksi kello 18.  

Asetuksella voitaisiin myös edellyttää esimerkiksi pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi laulamista ja musiikin soittamista ravitsemisliikkeessä. 

Käyttöön otettavista rajoituksista säädetään myöhemmin maaliskuun lopulla valtioneuvoston asetuksella epidemiatilanteen edellyttämällä tavalla. 

Tiukemmilla rajoituksilla torjutaan muuntovirusten leviämistä

Ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset lisättiin toukokuussa tartuntatautilakiin väliaikaisesti lisättyyn 58 a §:ään ja 58 b §:ään koronavirusepidemian torjumiseksi. Nyt tehdyillä muutoksilla pyritään vastaamaan paremmin pahentuneeseen epidemiatilanteeseen ja muuntovirusten aiheuttamaan uhkaan. Esityksen tavoitteena on, että hallituksen hybridistrategian mukaisesti voidaan ottaa käyttöön välttämättömät ja oikeasuhtaiset ravitsemistoimintaa koskevat rajoitustoimien kiristykset erityisesti silloin, kun ravitsemistoiminnan sulku päättyy.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muutoksella ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta valtioneuvoston asetuksessa säädetyillä alueilla tartuntataudin leviämisen estämiseksi 
9.3.–28.3.2021.

Hygieniatoimista ja rajoituksista huolimatta tammi-helmikuussa 2021 on todettu lukuisia ravitsemisliikkeistä alkunsa saaneita laajoja tartuntaketjuja ja altistumistilanteita, joissa lähes kaikki ravitsemisliikkeessä asioineet ovat saaneet tartunnan. Riski on ollut suurin niissä ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu muodostaa suuren osan tuloista, mutta tartuntoja on todettu myös pääasiassa ruokailuun keskittyvissä ravitsemisliikkeissä. 

On mahdollista, että herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen runsastuminen on entisestään lisännyt tartuntariskejä ravitsemisliikkeissä ja muissa tiloissa missä aikuiset kohtaavat ja kokoontuvat.

Aiemmin säädetyt rajoitukset ja yleiset velvoitteet edelleen voimassa

Ravitsemisliikkeiden on edelleen noudatettava hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehdittava asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Ravitsemisliikkeiden on laadittava suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä on pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Aluehallintovirastot valvovat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. 

Laissa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä
ruuan ja juoman noutomyyntiä. Aukioloaikarajoitusten ulkopuolelle jäävät huoltoasemien yhteydessä toimivat ravitsemisliikkeet sekä Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevien laivojen ja lentokoneiden ravitsemistoiminta.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected]

 
Sivun alkuun