Hyppää sisältöön

Hallitus ehdottaa tartuntatautilain maahantulosäännösten voimassaolon jatkamista terveysturvallisuuden varmistamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2021 14.05
Tiedote 269

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien maahantulosäännösten jatkamiseksi. Säännöksillä pyritään suojelemaan väestön terveyttää ehkäisemällä ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen. Hallituksen esityksen mukaisia terveysturvallisuustoimia on käytössä useissa EU-maissa.

Suomeen saapuvilta (vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneiltä) henkilöiltä edellytettäisiin edelleen joko todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta koronavirustestistä. Heidän, joilla on todistus ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta koronavirustestistä tai ensimmäisestä koronavirusrokoteannoksesta, tulisi käydä toisessa testissä 72–120 tunnin kuluessa maahantulosta. Vaihtoehtoisesti henkilön tulisi käydä koronavirustestissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72-120 tunnin kuluessa. 

Velvollisuus esittää todistus ja osallistua testiin ei koskisi henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana ennen Suomeen saapumistaan oleskelleet vain sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Näistä maista ja alueista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi tartuntatautilakiin pysyvästi virka-apua täydentävää sääntelyä. Säännökseen lisättäisiin Tulli virka-apuviranomaiseksi. Muutos mahdollistaisi sen, että Tulli voisi antaa virka-apua terveystodistusten tarkastamisessa. 

Vastaavat tartuntatautilain säännökset ovat voimassa 15. lokakuuta 2021 asti ja nyt ehdotetuilla säännöksillä jatkettaisiin niiden voimassaoloa. Laki tulisi voimaan 16. lokakuuta 2021 ja lain väliaikaiset säännökset olisivat voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.

Tänään annettuun hallituksen esitykseen sisältyy myös esitys EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä eli koronapassista. 

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö, STM, [email protected]
Maija Neva, lakimies, STM, [email protected]