Hyppää sisältöön

Hampun viljelyn sääntöjä halutaan selkiyttää – hallituksen esityksen luonnos lausunnolla

maa- ja metsätalousministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2022 14.30
Tiedote
hamppu

Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta on lausunnolla 6.6.2022 saakka. Esityksen avulla pyritään selkiyttämään hampun viljelyn ja jalostuksen sääntöjä. Hampun viljely käytettäväksi huumausaineena on jatkossakin kiellettyä, mutta tiettyjä hamppulajikkeita voi edelleen viljellä kuidun ja siemenen tuottamiseksi.

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että hampun viljelystä pitäisi jatkossa ilmoittaa aina etukäteen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Lisäksi hampun viljelijän olisi pidettävä kirjaa viljelemästään hampusta, ilmoitettava Fimealle toimintaansa koskevista olennaisista muutoksista, sekä tehtävä vuosittain ilmoitus edellisen vuoden aikana viljellystä hampusta ja sadon käyttötarkoituksista. Viljellä saisi vain Euroopan unionin alueella tukikelpoiseksi hyväksyttyjen lajikkeiden siementä, ja viljely olisi sallittua ainoastaan kuidun tai siementen tuottamiseen. 

Myös hampun kasvinjalostukseen vaadittaisiin jatkossa Fimean myöntämä lupa. Luvan myöntäminen edellyttäisi muun muassa, että jalostamisen tavoitteena on uusien hamppulajikkeiden kehittäminen ja niiden hakeminen kasvilajikeluetteloon. Toiminnan olisi oltava asianmukaisesti ja ammattimaisesti järjestettyä. 

Hampusta tuotetaan muun muassa kuitua, puumaista päistärettä ja siementä. Siementä tai siitä valmistettua hamppuproteiinia käytetään esimerkiksi elintarvikkeissa ja lemmikki- ja tuotantoeläinten rehuna sellaisenaan. Siemenestä puristettua hamppuöljyä käytetään elintarvikkeissa ja kosmetiikassa, ja hampun varren kuitua puolestaan eristeaineissa, kuivikkeissa ja kateaineissa. Suomessa hamppua viljellään nykyisin noin 2 000 hehtaarilla. Vuonna 2021 hampun viljelyä koskevia tukihakemuksia jätettiin 232, joista suurin osa koski hampun siementen tuotantoa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Lisätietoa:

Huumausainelaki:

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 713, [email protected] 

Maataloustuet hampulla:

neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 356, [email protected]