Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Ny lagstiftning om personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar träder i kraft

Social- och hälsovårdsministeriet 5.4.2018 13.34
Pressmeddelande 47/2018

De lagar som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar ändras den 21 april. Samtidigt upphävs statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning, och det utfärdas en ny förordning av statsrådet om användning och besiktning av linbaneanläggningar.

De linbaneanläggningar som finns i Finland är främst skidliftar. Ändringarna har samband med EU-förordningar som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar och som ersätter de tidigare direktiven om personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar. 

Eftersom EU-förordningarna är direkt tillämplig rätt, stryks onödiga bestämmelser ur lagstiftningen. Bruksanvisningarna för utrustningen och anläggningarna och annan motsvarande information ska fortfarande finnas på finska och svenska. Tillsynen förblir oförändrad, och straffbestämmelserna täcker EU-förordningarna i fråga.

Det är även i fortsättningen arbetarskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet när det gäller personlig skyddsutrustning som används i arbetet och linbaneanläggningar. Säkerhets- och kemikalieverket är tillsynsmyndighet i fråga om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter.

Lagändringen förtydligar och förenhetligar straffbestämmelserna. En tillverkares, importörs, distributörs eller annan överlåtares verksamhet kan bli straffbar som hälsobrott enligt strafflagen, oberoende av användningsändamålet för t.ex. personlig skyddsutrustning.

Torsdagen den 5 april föreslog regeringen att lagarna och statsrådsförordningarna i fråga ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Författningarna träder i kraft den 21 april 2018, det vill säga samtidigt som de nämnda EU-förordningarna börjar tilllämpas. 

Ytterligare information

Hanna-Mari Pekuri, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 459

Laura Holkko, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 092 (personlig skyddsutrustning avsedd för konsumenter)

 

Palaa sivun alkuun