Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Iäkkäät tarvitsevat yksilöllisiä palveluja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2019 17.12
Tiedote

Kotihoidon sekä omais- ja perhehoidon palveluihin on luotu yhtenäisiä toimintamalleja, joita voidaan ottaa käyttöön kaikkialla Suomessa.

Koti- ja omaishoidon uudistus on ollut yksi hallituksen kärkihankkeista vuosina 2016-2018. Uudistuksessa on luotu toimintamalleja ja ohjeita kotiin tuotavien palveluiden sekä omais- ja perhehoidon palvelujen järjestämiseen. Mallit ja ohjeet on koottu julkaisuiksi.

Vaikka mallit ovat maakunnallisia, niitä voi soveltaa tai käyttää kaikkialla Suomessa sote-palvelujen sisältöjen kehittämiseen ja uudistamiseen. Mallien toivotaankin leviävän laajaan valtakunnalliseen käyttöön.

Asiakkaat ohjataan tarpeenmukaisiin palveluihin

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus on toimintamalli, jonka avulla voidaan varmistaa, että iäkkäät saavat tarpeitaan vastaavat palvelut.

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tarkoittaa tiedon, neuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin ja palveluihin ohjaamisen tarjoamista yhden luukun periaatteella. Eri alojen ammattilaiset työskentelevät verkostomaisesti ja yhteistyössä omaisten kanssa. Mallia on kehitetty kolmessa alueellisessa hankkeessa.

Toimiva kotihoito – turvallinen koti

Kotiin tuotavat palvelut mahdollistavat kotona asumisen iän karttuessa. Kotihoidon laatua voidaan parantaa esimerkiksi järjestelemällä asiakastyötä uudelleen tai lisäämällä ennaltaehkäiseviä palveluja.

Toimivan kotihoidon periaatteita ja järjestämistapaa on mallinnettu kolmella alueella.

Omais- ja perhehoitajille räätälöityjä palveluja

Etelä-Savossa on luotu omais- ja perhehoitajien palveluihin järjestelmä, joka on monistettavissa kaikkialle Suomeen. Järjestelmän ydin on omais- ja perhehoidon keskus, jonka kautta omais- tai perhehoitaja saa tarvitsemansa neuvonnan ja palvelut.

Perhehoidon laajentamiseksi Etelä-Savossa on luotu ammatillinen perhehoidon täydennyskoulutus.

Lisätietoja

Anja Noro, projektipäällikkö, STM, p. 0295 163 006, [email protected]

Tutustu myös:

Kärkihankkeen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus. Digitaaliset palvelut ja ratkaisut

Podcast ja artikkeli: Uudella asenteella kohti unelmien vanhuutta (alueuudistus.fi)

Koti- ja omaishoidon uudistuksen kehittämiskohteita käsitellään neljässä webinaarissa, jotka voit katsoa tallenteena alla olevien linkkien kautta.

 
Sivun alkuun