2013

2014

Kansaneläkeindeksin pisteluku

1609

1630

Kansaneläkkeen määrä indeksin mukaan

625,74 euroa

633,91 euroa

Ylimääräinen aikaistettu indeksikorotus vuonna 2013

+0,7 % = 4,28 euroa

 

Maksettavan kansaneläkkeen määrä

630,02 euroa

633,91 euroa

Hallitus päätti elokuussa luopua indeksin alentamisesta vuonna 2014

Valtiontalouden kehyksissä vuosille 2014-2017 on todettu, että indeksikorotuksen aikaistus otetaan alentavana tekijänä huomioon vuoden 2014 indeksitarkistuksessa. Hallitus kuitenkin päätti elokuussa, että kehyspäätöksestä poiketen kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan täysimääräisesti.

Mikä on kansaneläkeindeksi?

Kansaneläkkeiden indeksitarkistuksesta säädetään kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (indeksilaki). Indeksilain mukaan kansaneläkelain mukaiset etuudet on sidottu hintatason muutoksiin. Kansaneläkeindeksin pisteluku määrätään vuosittain vuoden kolmannen neljänneksen kuukausien eli heinä-syyskuun elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvon perusteella.

Indeksilain mukaan etuuden määrä tarkistetaan siinä suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut siitä indeksin pisteluvusta, jonka mukaisesti etuuden määrä on määritelty kansaneläkelaissa. Maksussa olevat kansaneläkkeet tarkistetaan vastaavasti siinä suhteessa, kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut eläkettä määrättäessä voimassa olleesta pisteluvusta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, p. 02951 63172, [email protected]
neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, p. 02951 63183, [email protected]

" /> 2013

2014

Kansaneläkeindeksin pisteluku

1609

1630

Kansaneläkkeen määrä indeksin mukaan

625,74 euroa

633,91 euroa

Ylimääräinen aikaistettu indeksikorotus vuonna 2013

+0,7 % = 4,28 euroa

 

Maksettavan kansaneläkkeen määrä

630,02 euroa

633,91 euroa

Hallitus päätti elokuussa luopua indeksin alentamisesta vuonna 2014

Valtiontalouden kehyksissä vuosille 2014-2017 on todettu, että indeksikorotuksen aikaistus otetaan alentavana tekijänä huomioon vuoden 2014 indeksitarkistuksessa. Hallitus kuitenkin päätti elokuussa, että kehyspäätöksestä poiketen kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan täysimääräisesti.

Mikä on kansaneläkeindeksi?

Kansaneläkkeiden indeksitarkistuksesta säädetään kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (indeksilaki). Indeksilain mukaan kansaneläkelain mukaiset etuudet on sidottu hintatason muutoksiin. Kansaneläkeindeksin pisteluku määrätään vuosittain vuoden kolmannen neljänneksen kuukausien eli heinä-syyskuun elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvon perusteella.

Indeksilain mukaan etuuden määrä tarkistetaan siinä suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut siitä indeksin pisteluvusta, jonka mukaisesti etuuden määrä on määritelty kansaneläkelaissa. Maksussa olevat kansaneläkkeet tarkistetaan vastaavasti siinä suhteessa, kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut eläkettä määrättäessä voimassa olleesta pisteluvusta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, p. 02951 63172, [email protected]
neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, p. 02951 63183, [email protected]

" /> Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Kansaneläkkeisiin täysimääräinen indeksikorotus vuonna 2014

23.10.2013 9.07
Uutinen N5-63283

Julkisuudessa on liikkunut väärää tietoa kansaneläkkeiden ja muiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotuksista vuonna 2014. Indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä, kuten hallitus päätti budjettineuvotteluissaan elokuussa. Vuonna 2014 maksettava kansaneläke ja muut etuudet ovat siis sen suuruisia kuin normaalisti eikä vuonna 2013 tehty aikaistettu indeksikorotus vaikuta etuuden määrään vuonna 2014.

Tiettyihin kansaneläkeindeksiin sidottuihin sosiaaliturvaetuuksiin tehtiin ylimääräinen, niin kutsuttu osittain aikaistettu 0,7 prosentin suuruinen indeksikorotus vuoden 2013 alusta. Lisäksi tehtiin normaali indeksitarkistus. Ylimääräisen indeksikorotuksen tavoitteena oli tasata kertaluonteisesti arvonlisäveron nousun vaikutusta erityisesti pienituloisille ihmisille. Pysyvää tasokorotusta etuuksiin ei tehty. 

Esimerkiksi kansaneläke, takuueläke, toimeentulotuki ja työmarkkinatuki ovat pienituloisille tarkoitettuja etuuksia, joiden määrää tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksi seuraa hintatason muutoksia ja Kela vahvistaa seuraavan vuoden indeksiluvun vuosittain lokakuussa.  Osittain aikaistettu indeksikorotus toteutettiin korottamalla vuoden 2013 alussa voimaan tulevaa kansaneläkeindeksin pistelukua 0,7 prosenttia. Korotus on voimassa vuoden 2013 ajan. Aikaistettu indeksikorotus lisäsi valtion menoja noin 45 miljoonalla eurolla.

Etuudensaajalle ylimääräisen indeksikorotuksen vaikutus oli tyypillisesti muutamia euroja kuukaudessa. Esimerkiksi täyttä kansaneläkettä saava henkilö saa vuonna 2013 4,28 euroa enemmän eläkettä kuukaudessa kuin ilman korotusta. Täysi kansaneläke vuonna 2013 on 630,02 euroa kuukaudessa.

 

2013

2014

Kansaneläkeindeksin pisteluku

1609

1630

Kansaneläkkeen määrä indeksin mukaan

625,74 euroa

633,91 euroa

Ylimääräinen aikaistettu indeksikorotus vuonna 2013

+0,7 % = 4,28 euroa

 

Maksettavan kansaneläkkeen määrä

630,02 euroa

633,91 euroa

Hallitus päätti elokuussa luopua indeksin alentamisesta vuonna 2014

Valtiontalouden kehyksissä vuosille 2014-2017 on todettu, että indeksikorotuksen aikaistus otetaan alentavana tekijänä huomioon vuoden 2014 indeksitarkistuksessa. Hallitus kuitenkin päätti elokuussa, että kehyspäätöksestä poiketen kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan täysimääräisesti.

Mikä on kansaneläkeindeksi?

Kansaneläkkeiden indeksitarkistuksesta säädetään kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (indeksilaki). Indeksilain mukaan kansaneläkelain mukaiset etuudet on sidottu hintatason muutoksiin. Kansaneläkeindeksin pisteluku määrätään vuosittain vuoden kolmannen neljänneksen kuukausien eli heinä-syyskuun elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvon perusteella.

Indeksilain mukaan etuuden määrä tarkistetaan siinä suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut siitä indeksin pisteluvusta, jonka mukaisesti etuuden määrä on määritelty kansaneläkelaissa. Maksussa olevat kansaneläkkeet tarkistetaan vastaavasti siinä suhteessa, kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut eläkettä määrättäessä voimassa olleesta pisteluvusta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, p. 02951 63172, [email protected]
neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, p. 02951 63183, [email protected]

Palaa sivun alkuun