Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kuormausnostureilla suoritettavien henkilönostojen säädöstulkintaa selkeytetty

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2022 8.47
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö selkeyttää kuormausnostureilla suoritettavien henkilönostojen säädöstulkintaa. Ministeriö katsoo, että Suomessa on käytännössä kaksi vaihtoehtoa käyttää kuormausnosturia henkilönostoihin.

Henkilönostokorien markkinavalvonnan yhteydessä keväällä 2019 heräsi epäily, että Suomessa on työpaikoilla, valvonnassa sekä koneiden maahantuonnissa mahdollisesti tulkittu virheellisesti koneiden markkinoille saattamista sekä koneiden käyttöä koskevia säännöksiä. Epäilyn mukaan pelkästään valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008, ns. käyttöasetus) säädetyn poikkeussäännön perusteella kuormausnosturiin tilapäisesti kiinnitetty henkilönostokori olisi valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008, ns. koneasetus) mukainen vaihdettava laite, jolloin kuormausnosturin ja henkilönostokorin muodostama yhdistelmä kuuluisi henkilönostimia koskevien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden piiriin. 

Henkilöiden nostaminen kuormien nostamiseen tarkoitetulla nosturilla ei työsuojelulainsäädännön mukaan ole lähtökohtaisesti sallittua. Myöskään kuormien nostamiseen tarkoitetun nosturin ja käyttäjän tähän kiinnittämän henkilönostokorin muodostama yhdistelmä ei ole koneasetuksen vaatimusten mukainen henkilönostolaite. Suomessa käyttöasetuksen 3 a luvussa on säädetty poikkeussäännös, jonka mukaan henkilönostot kuormaa nostavilla koneilla ovat sallittuja tietyissä tilanteissa tietyin edellytyksin. Kun poikkeussäännöstä sovelletaan, ei nostolaitteen käyttötarkoitus muutu, ja esim. kuormausnosturi säilyy edelleen kuormia nostavana nostolaitteena ja siihen kiinnitettävä henkilönostokori työvälineenä.

Kaksi vaihtoehtoa kuormausnosturin käyttöön henkilönostoissa

Ministeriö katsoo, että Suomessa on käytännössä kaksi vaihtoehtoa käyttää kuormausnosturia henkilönostoihin. 1) Henkilöitä voidaan nostaa kuormausnosturilla, jos kuormausnosturin ja henkilönostokorin muodostama yhdistelmä on suunniteltu henkilönostoihin ja se täyttää koneasetuksen henkilönostolaitteille asettamat vaatimukset. 2) Henkilöitä voidaan poikkeuksellisesti nostaa kuormien nostamiseen tarkoitetulla kuormausnosturilla, kun käyttöasetuksen 3 a luvun poikkeussäännöksen vaatimukset täyttyvät.

1)    Kuormausnosturi on saatettu markkinoille myös henkilönostolaitteena:

 • henkilönostokori on CE-merkitty vaihdettava laite ja siinä on hallintalaitteet,
 • henkilönostokorin valmistaja tarkoittanut korin kiinnitettäväksi/asennettavaksi kuormien ja henkilöiden nostoon tarkoitettuun kuormausnosturiin siten, että yhdistelmä mahdollistaa kuormausnosturin henkilönostotoiminnon käyttämisen,
 • kuormausnosturin valmistaja tai kuormausnosturiin muutostyön jälkeenpäin tehnyt taho on huomioinut henkilönostotoiminnon kuormausnosturin vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa ja arviointi on tehty korin ja nosturin yhdistelmälle,
 • kuormausnosturin EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta käy ilmi, että kone on tarkoitettu käytettäväksi myös henkilönostimena,
 • yhdistelmälle tehdään käyttöasetuksen mukaiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset kuten kuormausnosturille ja henkilönostimelle.

2)    Käyttöasetuksen mahdollistama kuormausnosturin käyttö poikkeuksellisesti henkilönostoihin:

 • henkilönostokorissa ei ole CE-merkintää eikä siinä ole kiinteitä hallintalaitteita,
 • kuormausnosturi on tarkoitettu pelkästään kuormien nostamiseen (sen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja käyttöohjeista ei löydy viittausta henkilönostojen tekemiseen) 
 • henkilönostokorin valmistaja on tarkoittanut nostokorin kiinnitettäväksi poikkeuksellisesti kuormien nostoon tarkoitettuun kuormausnosturiin,
 • käyttäjä kiinnittää henkilönostokorin kuormausnosturin puomin päähän,
 • henkilönostokoria käytetään vain poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa henkilönostimen tai muun menetelmän käyttö ei ole turvallista tai tarkoituksenmukaista,
 • työnantaja varmistaa, että kuormausnosturi ja henkilönostokori ovat käyttöasetuksen 3 a luvussa esitettyjen vaatimusten mukaisia,
 • työnantaja tarkastaa henkilönostokorin ja sen kiinnityksen ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen vuosittain,
 • kuormausnosturille tehdään käyttöasetuksen mukaiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset huomioiden henkilönostokorikäyttö.

Lisätietoja

yli-insinööri Kari Seppänen,  p. 0295163490, [email protected]
 

 
Sivun alkuun