Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lääkeasioiden uudistuksen kokouksessa keskusteltiin avoapteekkien lääkevalmistuksesta, lainsäädännöstä ja lääkehoidon ohjauksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2023 14.01
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä kokoontui 21.12.2022 keskustelemaan uudistuksen etenemisestä. Koordinaatioryhmän työ on edennyt pitkälle ja kevään 2023 aikana julkaistaan jaostojen uusimmat selvitykset.

Ohjaus- ja rahoitusjaoksen työ on edennyt aikataulun mukaisesti. Jaoksen työstä julkaistaan linjausraportti keväällä 2023. Selvityshenkilön työ sekä jaoksen alatyöryhmien selvitykset valmistuvat vuoden 2023 alkupuolella. Selvityshenkilön työ käsittelee lääkehoidon ohjausta. Alatyöryhmissä käsitellään lääkkeiden arviointitoimintaa, viitehintajärjestelmää sekä lääkkeiden hintakilpailua.

Apteekkijaoksen selvitys on viimeisteltävänä ja se julkaistaan helmikuussa 2023. Kokouksessa käsiteltiin myös avoapteekkien lääkevalmistusta lainsäädännön näkökulmasta. Keskusteluissa todettiin, että lääkkeiden apteekkivalmistuksen kansallista lainsäädäntöä kehitettäessä tulee ottaa huomioon EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytännöt koskien lääkedirektiivin tulkintaa ja soveltamisalaa. Euroopan komissio antaa ehdotukset lääkeasetuksen ja -direktiivin päivittämiseksi todennäköisesti keväällä 2023. Päivityksillä saattaa olla myös vaikutuksia kansallisen lainsäädännön kehittämiseen.

Tiedonhallinnan jaoksen työ etenee aikataulun mukaan muun muassa Kanta-lääkityslistan valmistelun osalta. Selvitykset lääketietovarannon toimintaedellytyksistä ja kustannushyödyistä sekä ratkaisukuvaus ovat jo valmiina. Tällä hetkellä edistetään toimintamalliehdotusta lääketiedon hyödyntämisestä lääkehoidon ja lääkkeen käytön dataperusteisessa ohjauksessa sekä laaditaan tiekarttaa.

Keskusteluissa todettiin, että lääkehoidon ohjauksen tulisi olla erottamaton osa hyvinvointialueiden ohjausta. Lääkehoito on yleisin hoitomuoto terveydenhuollossa, ja yhtenäisellä ohjauksella voidaan varmistaa alueellisesti tasavertainen, turvallinen, tehokas ja laadukas lääkehoito. Keskusteluissa tunnistettiin useita toimivia käytäntöjä lääkehoidon ohjauksen kehittämiseksi. Keskusteluissa todettiin, että kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee kehittää yhteistä tiedonhallintaa ja tietopohjaa. Keskusteluissa pohdittiin myös rationaalisen lääkehoidon tavoitteiden mukaisen seurantatiedon hyödyntämistä koko sote-toiminnan tueksi.

Lisätietoa

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163 600 (tiedonhallinnan jaos)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703 (apteekkijaos)
johtaja Lauri Pelkonen, p.  0295 163 218 (ohjaus- ja rahoitusjaos)
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437 (uudistuksen koordinointi)

sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

 

Lääkeasioiden uudistus
 
Sivun alkuun