Hyppää sisältöön

Lastensuojelun kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata lasten hyvinvointi ja kehitys

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2022 10.00
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen. Tavoitteena on turvata lasten oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Palvelujen kokonaisuudesta halutaan nykyistä selkeämpi ja vaikuttavampi.  

"Olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet tukemaan lapsiperheitä vahvistamalla hyvinvointia edistäviä, sekä ongelmia ehkäiseviä ja korjaavia toimia. Lastensuojelun tehtävänä on turvata lasten ja nuorten hyvinvointi viimesijaisesti.

Nykyinen lastensuojelulaki on säädetty vuonna 2007, ja siihen on tämän jälkeen tehty useita muutoksia. Pistemuutokset hämärtävät helposti kokonaiskuvaa, ja sitä, mitä lastensuojelulla tavoitellaan. Samaan aikaan lastensuojelun tarve on suuri. Tilanteeseen vastaamiseksi olemme päättäneet aloittaa lastensuojelulain kokonaisuudistuksen”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén. 

Uudistustyö koostuu kahdesta vaiheesta. 

Ensimmäisessä vaiheessa selkeytetään lastensuojelun visio ja luodaan uudistuksen suuntaviivat, jotka valmistuvat helmikuussa 2023. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu lisäksi eri uudistusvaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarviointi, lainsäädännön oikeudellinen analyysi ja kansainvälinen vertailu. Myös nykyinen lainsäädäntö, siihen tehdyt muutokset sekä niiden vaikutukset analysoidaan. Syksyllä 2022 valmisteluun osallistetaan sidosryhmiä ja valmistelijoiden tueksi kootaan asiantuntijaverkosto.

Konkreettiset lainsäädännön uudistukset tehdään vuodesta 2023 alkaen. 

Uudistuksella lastensuojelun tavoitteet toteen

”Sijaishuollon osuuden väheneminen avohuollon palvelujen laajemmalla käytöllä ei ole valitettavasti toteutunut, vaikka se on nykyisen lastensuojelulain keskeinen tavoite. Päinvastoin, lastensuojelun ja erityisesti sijaishuollon asiakasmäärät sekä kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet. Lastensuojelu joutuu usein paikkaamaan puutteita muissa palveluissa. Tilanne on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestämätön.

Lastensuojelun kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyistä paremmin turvata lasten oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lainsäädäntöuudistuksessa pitää huomioida myös muun lainsäädännön ja palvelujen vaikutukset lastensuojeluun. Uudistuksen pohjaksi on jo selvitystyötä ja lausuntoja. Ne hyödynnetään valmistelutyössä huolellisesti”, sanoo Lasten ja nuorten yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom STM:stä.

”Lastensuojelu auttaa monia perheitä, mutta puuttuu myös perheiden yksityisyyteen. Siksi uudistuksen tavoitteena tulee olla kansalaisten – erityisesti lasten – oikeusturvan parantaminen ja lastensuojelun ennakoitavuuden, avoimuuden ja vaikuttavuuden lisääminen,” painottaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. 

Lisätietoja: 

johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 0295 163 351
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482 (23.5.2022 alkaen)
neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. 0295 163 185 
ministerin erityisavustaja Timo Lehtinen, p. 0295 163 387
[email protected]