Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys Uudenmaan alueen potilastietojen käsittelystä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2024 15.41
Tiedote
Lääkäri kirjoittamassa mappiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi asiakastietolain ja Uusimaa-lain muuttamisesta. Aiemman lausuntokierroksen palaute on otettu huomioon. Lausuntoja voi jättää 19.6.2024 saakka.

Esityksen tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on Uudenmaan alueella jatkossakin sujuva pääsy potilasturvallisuuden kannalta olennaisiin tietoihin potilaan tietosuojaa kunnioittaen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja esityksestä jo aiemmin, ja saatujen lausuntojen perusteella esitystä on muutettu siten, että sääntely Uudenmaan potilastietojen käsittelystä sisällytettäisiin asiakastietolakiin eikä Uusimaa-lakiin. 

Esityksessä ehdotetaan, että asiakastietolakia eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia muutetaan siten, että Uudenmaan maakunnassa olisi oikeus saada ja käyttää potilastietoja potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa, ja potilaalla olisi oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen. Lisäksi Uusimaa-lain 25 pykälän 4 momentti kumottaisiin, koska vastaava sääntely potilastietojen käsittelystä terveydenhuollon toimintayksiköissä sisältyy asiakastietolakiin.  

Asiakastietolaki ja Uusimaa-laki 

Asiakastietolaki kokoaa yhteen säädökset, jotka koskevat tietosuojaa ja salassapitoa, tiedonsaantioikeuksia ja asiakastietojen luovutusta, asiakas- ja potilasasiakirjoja sekä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan ohjausta. 

Uusimaa-laissa säädetään vastuusta järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto Uudellamaalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen Uudellamaalla liittyvästä hallinnon ja talouden järjestämisestä. 

Lausunnon jättäminen 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.6.2024 klo 16:15 mennessä.  

Kirjallisen lausunnon voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen [email protected]. Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/2388/2023. 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää esityksestä myös kuulemistilaisuuden torstaina 6.6.2024 klo. 9-11. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä linkistä:  

Lisätietoja 

Neuvotteleva virkamies Outi Äyräs-Blumberg, puh. 0295 163 260 
Erityisasiantuntija Anna Sandberg, puh. 0295 163 702  
Hallitusneuvos Joni Komulainen, puh. 0295 163 453 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]