Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sänkta avgifter för avbytarservicen för lantbruksföretagare under 2018

Social- och hälsovårdsministeriet 19.12.2017 16.22
Pressmeddelande 197

Avgifterna för avbytarservicen sänks år 2018 för lantbruksföretagare som behöver stöd för att orka i arbetet.

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras temporärt så att de avgifter för vikariehjälp som tas ut av lantbruksföretagare sänks under 2018.

Den kalkylerade timavgift för vikariehjälp som är bunden till lantbruksföretagarens arbetsinkomster sänks med 4,59 procent under 2018. Sänkningen ersätter den sänkning som gällde temporärt under 2017.

Timavgiften för vikariehjälp på grund av organisering av verksamheten ska däremot förbli på samma sänkta nivå som 2017. Avgiften är därmed 12 euro per timme under 2018.

Sänkningarna av timavgifterna gäller avbytarservice som hålls 2018 och avgifter som tas ut för 2018.

Genom att sänka avgiften för vikariehjälp strävar man efter att stödja företagarnas möjligheter att vara borta från arbetet. En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion har rätt till vikariehjälp då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lag inte har möjlighet att sköta de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget.
 
Republikens president stadfäste lagen den 19 december 2017. Lagen är temporär och gäller från den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018.

Ytterligare information:
Anne Vänskä, regeringssekreterare, tfn 029 5163507

Palaa sivun alkuun