Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Matkakustannusten korvaamista jatketaan opiskeluterveydenhuollossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 13.41
Tiedote

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien matkojen kustannusten korvaaminen edistää korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia käyttää opiskeluterveydenhuollon sairaanhoidon palveluja esimerkiksi kunnallisten terveyspalvelujen sijaan.

Lakimuutoksilla turvataan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden pääsy tutkimukseen ja hoitoon myös silloin, kun tutkimus- tai hoitopaikkana on korkeakouluopiskelijoiden opiskeluter-veydenhuolto. 

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien sairauden hoitoon liittyvien mat-kojen matkakustannukset korvataan jatkossakin sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta.

Palvelusetelillä järjestettävään hoitoon tehtyjen matkojen kustannukset korvataan enintään sen mukaan, kuinka paljon matka olisi maksanut sellaiseen lähimpään tutkimus- ja hoitopaikkaan, jossa vakuutettu voi saada hänen terveydentilansa vaarantumatta sairausvakuutuslaissa tarkoitet-tua tarpeellista tutkimusta ja hoitoa. Kansaneläkelaitoksen korvauskäytännössä lähimmäksi hoito-paikaksi arvioidaan julkisen terveydenhuollon porrastuksen mukaisesti perusterveydenhuollon tasoisessa hoidossa oman kunnan tai kuntayhtymän pääterveysasema ja erikoissairaanhoidon ta-soisessa hoidossa lähin yliopistosairaala. 

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien säännösten voimassaoloa jatketaan vuoden 2024 loppuun. 

Opiskeluterveydenhuollon matkakorvausten osalta laki tulee voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Anu Kangasjärvi p. 029 516 3224
 

 
Sivun alkuun