Hyppää sisältöön

Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnos julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2023 14.05
Tiedote
Poika kirjaston lattialla

Uusi julkaisu antaa yleiskuvan toimenpiteistä, joita ministeriöt erikseen ja yhdessä suunnittelevat mielenterveyden edistämiseksi vuosina 2023–2027. Julkaisuun on koottu myös uusinta tutkimustietoa suomalaisten mielenterveydestä ja itsemurhista.

Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnos tukee vuonna 2020 julkaistun mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa.

”Julkinen keskustelu mielenterveydestä keskittyy usein ongelmiin. Kannattaa huomata myös, että mielenterveys on positiivinen voimavara. Mielenterveyttä tukevista keinoista tiedetään paljon, ja niitä edistetään yhteiskunnassamme monenlaisin toimin eikä pelkästään terveydenhuollon keinoin. Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnokseen on koottu tietoa tästä työstä”, sanovat tutkimusprofessorit Jaana Suvisaari ja Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. 

”Mielenterveyden edistämisen toimenpiteet ehkäisevät myös itsemurhia. Itsemurhakuolemat ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä merkittävästi Suomessa ja vuoden 1990 jälkeen itsemurhakuolleisuus onkin puolittunut. Jotta hyvä kehitys jatkuisi, itsemurhien ehkäisyyn tarvitaan aktiivisia pitkän aikavälin toimenpiteitä ja koko yhteiskuntaa. Tärkeintä on tunnistaa itsemurhavaara, puuttua ajoissa ja näin sekä estää että ehkäistä itsemurhakuolemia”, toteaa erityisasiantuntija Soile Ridanpää sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ympäristötunteet ja ympäristön merkitys näkyviin mielenterveyden edistämisessä

Periaatepäätöksen luonnos nostaa mielenterveysstrategiaan nähden uutena asiana esiin ilmaston ja ympäristön merkityksen mielenterveyden edistämisessä. Nuoret puhuvat ilmastosta eniten, mutta asia koskettaa kaikissa ikäluokissa. Samoin lähiluonnon ja ympäristön merkitys mielen hyvinvoinnille tulee periaatepäätöksen luonnoksessa entistä vahvemmin esille. Ne näkyvät myös eri ministeriöiden strategioissa ja suunnitelmissa.

Julkaisussa on kuvattu mielenterveyden edistämisen toimenpiteitä vuosina 2023–2027, ja tavoitteena on, että luonnos on käytettävissä seuraavalla hallituskaudella. Myöhemmin toteutetaan virallinen lausuntokierros ja periaatepäätöksen luonnos päivitetään vastaamaan hallitusohjelmaa. 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Soile Ridanpää, [email protected]