Hyppää sisältöön

Minister Blomqvist: Jämställdhetsplaneringen på arbetsplatserna bör effektiviseras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2020 9.30
Pressmeddelande 261/2020

Enligt färska forskningsresultat förverkligas jämställdhetsplaneringen och lönekartläggningarna inte till alla delar på det sätt som eftersträvats i jämställdhetslagen. Största delen av de arbetsplatser som omfattas av planeringsskyldigheten utarbetar en jämställdhetsplan, men planernas omfattning, kvalitet och aktualitet varierar stort. Utmaningar finns i synnerhet i fråga om lönekartläggningarna.

Statistikcentralen har genomfört en undersökning för social- och hälsovårdsministeriet som handlar om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på arbetsplatsen 2020. I undersökningen har man utrett de personalpolitiska jämställdhetsplanernas och lönekartläggningarnas allmänhet, omfattning och kvalitet. Undersökningen, som baserade sig på en omfattande enkät, gällde organisationer inom både den privata och den offentliga sektorn.

Den nordiska ministern för samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, konstaterar att ”Jämställdhetsplanerna på arbetsplatserna verkar ha förbättrats något jämfört med den föregående undersökningen, som gjordes för 10 år sedan. Det verkar dock som om de största utmaningarna fortfarande har att göra med lönekartläggningarna. Undersökningen lyfter fram ändringsbehoven i fråga om jämställdhetslagen, och också verkställigheten av lagen behöver effektiviseras.” 

”Även arbetsmarknadsorganisationerna har en central roll när det gäller att effektivisera jämställdhetsplanerna och lönekartläggningarna”, påpekar ministern.

I ljuset av forskningsresultaten finns det stora skillnader mellan organisationerna i fråga om jämställdhetsplanens omfattning.  ”Det finns flest brister i utarbetandet av lönekartläggningarna och i deras innehåll”, konstaterar Henna Attila, överaktuarie vid Statistikcentralen. ”Positivt är dock att största delen av organisationerna följer lagen genom att utarbeta en jämställdhetsplan”.
        
Kvalitativa och omfattande jämställdhetsplaner är ett viktigt verktyg för att främja jämställdhet och minska löneklyftan mellan kvinnor och män. Löneskillnaden är i genomsnitt 16 procent på hela arbetsmarknaden, och löneskillnaden har minskat långsamt. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete är en grundläggande och mänsklig rättighet.

Forskningsresultaten kommer att utnyttjas för att främja lönejämställdhet och som bakgrundsinformation för utvecklandet av lagstiftningen. Undersökningen är en del av den åtgärdshelhet som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och som främjar lika lön 2020–2023. Till helheten hör dessutom bl.a. regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Förhandlingarna om åtgärderna är på slutrakan.

Mer information

Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 116, silja.borgarsdottirsandelin(at)om.fi
Henna Attila, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 3378, fornamn.efternamn(at)stat.fi
Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63230, outi.viitamaa-tervonen(at)stm.fi