Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Bekämpning av sexuella trakasserier temat för minister Blomqvists och mi-nister Sarkkinens rundabordssamtal den 24 september 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2021 9.03
Pressmeddelande 271

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen ordnar fredagen den 24 september 2021 ett rundabordssamtal där man söker lösningar på hur sexuella trakasserier i samhället och på arbetsplatserna kan minskas mer effektivt. I rundabordssamtalet deltar bland annat företrädare för arbetsmarknadens centralorganisationer samt sakkunniga i arbetslivs- och jämställdhetsfrågor.

I samband med den internationella Me too -kampanjen år 2017 lyftes sexuella trakasserier på ett synligt sätt fram i den offentliga debatten också hos oss. Sexuella trakasserier är starkt könsrelaterade: de riktar sig oftast mot unga kvinnor, men också mot personer som tillhör olika minoriteter. Också män kan utsät-tas för sexuella trakasserier.  
 
”Sexuella trakasserier är ett omfattande samhälleligt problem, och det är hög tid att få en förändring i detta. Vi behöver ta alla medel i bruk för att få ett slut på trakasserierna och skapa en attityd- och kulturförändring. Det är viktigt att också vi män ingriper då vi bevittnar trakasserier och att vi diskuterar dessa frågor", påminner minister Blomqvist.  

Förebyggande av sexuella trakasserier bör diskuteras öppet på arbetsplatserna 

Trakasserier eller annat osakligt bemötande kan också medföra fara för arbetstagarnas hälsa. Sexuella trakasserier förekommer både inom arbetsgemenskaperna och vid klientmöten. Arbetsgivaren är skyldig att kontinuerligt och systematiskt observera arbetsmiljön och ingripa i trakasserier som förekommer på arbetsplatsen. Ju tidigare man ingriper i trakasserier desto lättare är situationen i allmänhet att lösa.  
 
”Rutiner och spelregler som förebygger trakasserier och osakligt bemötande bör förtydligas i arbetsgemenskapen så att de är en del av den dagliga verksamheten. En öppen och förtroendefull diskussionskultur på arbetsplatserna är avgörande när det gäller att förhindra sexuella trakasserier”, konstaterar minister Sarkkinen.  

Teman för rundabordssamtalet 

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade i augusti 2021 en expertworkshop om vilka åtgärder utöver de redan befintliga rekommendationerna och anvisningarna som behövs för att förebygga och eliminera sexuella trakasserier i samhället och i synnerhet i arbetslivet. I workshoppen lyfte man fram fyra tema-helheter: lagstiftning, framtagande av information, arbetslivspraxis och att öka den allmänna debatten. Dessa teman är utgångspunkten för rundabordssamtalet.  

Ytterligare upplysningar

Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, avdelningen för arbete och jämställdhet, [email protected] 
Piia Mattila, specialsakkunnig, avdelningen för arbete och jämställdhet, [email protected] 
 
Anna Abrahamsson, minister Blomqvists specialmedarbetare, [email protected] 
 Saila Ruuth, minister Sarkkinens statssekreterare, [email protected] 

 
Sivun alkuun