Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko ja uskonnolliset yhteisöt: Hiljainen tieto perheiden hyvinvoinnista käyttöön

5.12.2012 11.59
Uutinen N5-61636

Suomessa toimivien kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen edustajat kokoontuivat keskustelemaan lasten ja nuorten sekä perheiden tukemisesta sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon johdolla 5. joulukuuta Helsingissä.

Seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt toimivat lähellä perheitä, ja niille kertyy usein heikkoja signaaleja ja hiljaista tietoa perheiden ongelmista ja kriiseistä. Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä voisikin olla tärkeä rooli lasten ja perheiden auttamisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.  Viranomaiset eivät pääse perheiden pahoinvointiin kiinni yhtä varhaisessa vaiheessa.

Yhteisöillä on myös omia hankkeita perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Vuoropuhelua paikallisten viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen välillä pitäisi lisätä, jotta kaikki voimavarat voidaan hyödyntää. Uskonnollisten yhteisöjen edustajien kokemusten mukaan seurakuntien ja kunnan hyvät suhteet auttavat löytämään paikallistasolla luontevia yhteistyömahdollisuuksia perheiden auttamisessa.

Keskustelutilaisuus oli jatkoa ministeri Risikon tammikuussa 2011 aloittamalle vuoropuhelulle kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Vuoropuhelu sosiaali- ja terveysministeriön ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa jatkuu, ja ensi vuonna päätettiin järjestää alueellisia keskustelutilaisuuksia. Tilaisuuksien teemana olisi nimenomaan hiljaisen tiedon hyödyntäminen ja paikallistason yhteistyö.

Lisätietoja

hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, p. 0295 163346

Palaa sivun alkuun