Hyppää sisältöön

Nuorten huumekuolemien taustalta löytyy kasautuneita ongelmia, haavoittuvuutta ja tukitoimien aukkopaikkoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2024 8.33
Kolumni
Elina Kotovirta

Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) laati teematutkinnan nuorten huumekuolemista. Tutkintaan on kerätty perustiedot alle 25-vuotiaiden tapaturmaisista huumekuolemista vuodelta 2023. Tutkittuja tapauksia on yhteensä 96, ja teematutkinnassa pyrittiin tunnistamaan kuolemaan johtaneita seikkoja.

Tutkintaselostus sisältää myös viranomaisille ja muille toimijoille osoitetut turvallisuussuositukset. Tutkintaselostuksen pysäyttävin osuus on tapaustutkintaan valitun 15 kuolemantapauksen tarkat kuvaukset, jotka havainnollistavat nuoren elämäntilannetta, huumeidenkäyttöä sekä tukitoimia viimeisen viiden vuoden ajalta.  

Vakaa perhetausta ja monipuolinen palvelujärjestelmä eivät aina estä huumekuolemia 

Nuorten elämänkuluissa on ollut monenlaisia tapahtumia, käännekohtia ja siirtymiä, joka ovat välillisesti tai suoraan liittyneet nuoren kuolemaan. Vaikka kuvausten nostamat ongelmat ovat monelle asiantuntijalle tuttuja, on uutta, että nuorten elämänpolkuja kuvataan näin yksityiskohtaisesti kokonaisuutena. Kuvaukset kertovat kasaantuneista ongelmista, nuorten haavoittuvaisuudesta ja tukitoimien aukkopaikoista. 

Raporttia lukiessa huomaa myös, ettei vakaa perhetausta tai monipuolinen palvelujärjestelmä aina pysty estämään kuolemaa. Nuoren päihteidenkäyttö voi pysyä pitkään piilossa ja toisaalta nuoret itse eivät tunne riittävästi sekakäyttöön liittyviä riskejä. Kaikki nuoret eivät myöskään ottaneet vastaan ongelmiin tarjottua apua. Meillä on paljon osaavia sote-, nuoriso- ja opetusalan ammattilaisia ja poliiseja, jotka päivittäisessä työssään tekevät parhaansa lasten ja nuorten tukemiseksi.

OTKESin raportti tarjoaa merkittävän lisän toimenpiteiden suunnitteluun

Tutkintaselostuksessa esitetään turvallisuussuosituksia, joiden vastuutahoksi on esitetty viranomaisia ja muita toimijoita. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on rooli kaikkien suositusten toteuttamisessa. Raportti suosituksineen tukee hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta nuorten huumekuolemien ehkäisystä ja toimii hyvänä perustana hallituskauden toimenpiteiden suunnitteluun.

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen mallia suosituksineen on tehnyt THL:n huumekuolemien ehkäisytyöryhmä. Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa monitoimijaista hanketta, joka etsii ratkaisuja nuorten huumekuolemien, itsemurhien ja vakavan väkivallan vähentämiseksi. OTKESin teematutkinta tuo merkittävän lisän toimenpiteiden suunnitteluun. 

Nuorten huumekuolemien määrä on kasvanut merkittävästi vuosikymmenen taitteessa. Erityisesti huolta on herättänyt alle 25-vuotiaiden huumekuolemien lisääntyminen. Vuosina 2015–2020 nuorten kuolemien määrä lähes nelinkertaistui. Huippuvuotena 2020 alle 25-vuotiaiden huumekuolemia oli yhteensä 76, ja seitsemän menehtyneistä oli alaikäisiä. Huumekuolema on noussut nuorten yleisempien kuolinsyiden joukkoon.

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, sosiaali- ja terveysministeriö