Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Förslag till höjning av grundtrygghetsförmånerna för låginkomsttagare

Social- och hälsovårdsministeriet
7.10.2019 11.33
Pressmeddelande 110/2019

Regeringen föreslår att grundtrygghetsförmånerna, det vill säga minimibeloppet av rehabiliteringspenningen och sjuk- och föräldradagpenningen samt grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet, höjs med 20 euro i månaden.

Därtill föreslås det att barnbidraget för flerbarnsfamiljer höjs med 10 euro i månaden från och med det fjärde barnet och barnbidragets tillägg för ensamförsörjare höjs med 10 euro i månaden. Ändringen ska genomföras på ett sådant sätt att den gagnar även de familjer som får utkomststöd. Av denna orsak höjs utkomststödets grunddel för ensamförsörjare. Underhållsstödet höjs enligt förslaget med 7 euro i månaden.

Syftet med höjningarna av grundtrygghetsförmånerna är att minska ojämlikheten och antalet hushåll som är beroende av utkomststöd.

Propositionen är kopplad till budgetpropositionen för 2020 och ska enligt planen behandlas i riksdagen i samband med budgeten. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen måndagen den 7 oktober. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Mer information

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]

 
Sivun alkuun