Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Potilasvakuutuksen korvausjärjestelmä palautetaan toissijaiseksi työeläkkeisiin nähden

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 13.43
Tiedote

Potilasvakuutuksen korvausjärjestelmä palautetaan korvauksen saajan näkökulmasta toissijaiseksi työeläkkeisiin nähden. Muutosten tarkoituksena on parantaa potilasvahingon kärsineen asemaa korvausten hakemisessa ja maksatuksessa siten, että etuusjärjestelmä on nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Lakimuutoksella ei ole vaikutusta potilasvahingon kärsineen etuuksiin ja korvauksiin.

Lakimuutoksilla poistetaan potilasvakuutuksesta maksettavien ansionmenetyskorvausten ensisijaisuus suhteessa työeläkejärjestelmän perhe- ja vanhuuseläkkeisiin. Tämä tarkoittaa, että työeläkejärjestelmä maksaa aina eläkkeen, ja potilasvahingon kärsineen tai edunsaajan toimeentulo muodostuu ensisijaisesti työuran aikana karttuneesta vanhuuseläkkeestä tai perhe-eläkkeestä. Potilasvakuutuksesta korvataan vain työeläkkeen yli menevä osuus.

Työeläkejärjestelmästä maksettavien työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien osalta potilasvakuutusjärjestelmän ensisijaisuus säilyy. Ensisijaisuus toteutetaan kuitenkin rahoituksellisesti siten, että eläkelaitoksella on oikeus saada maksamansa työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusetuus takaisin Potilasvakuutuskeskukselta. 

Lakimuutoksia tehdään myös vakuutuksen antamista koskevaan velvollisuuteen. 

Lakimuutoksiin sisältyy myös työtapaturma- ja ammattitautilain työansiokäsitettä koskevan säännöksen täsmentäminen niin, että työansiokäsitteen yhtenevyys työeläkelakien kanssa säilyy.

Lait tulevat voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, p. 029 516 3546
 

 
Sivun alkuun