Hyppää sisältöön

Ravintolat avattaisiin 1.6. ja niiden toimintaa koskevista rajoituksista säädettäisiin tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2020 13.04
Tiedote 120/2020

Hallitus on antanut 19. toukokuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutokset toteutettaisiin lisäämällä tartuntatautilakiin tilapäisesti uusi 58 a §. Laki olisi voimassa 1.6.2020–31.10.2020.

Lailla säädettäisiin poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoimintaan sellaisia välttämättömiä rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. 

Rajoituksia puretaan valtioneuvoston 6.5.2020 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti niin, että asiakkaita ja ravintoloiden ja kahviloiden henkilökuntaa suojataan koronavirustartunnalta ja estetään tartuntojen leviäminen.

Tartuntariskin välttämiseksi ravintoloissa ja kahviloissa muun muassa vähennetään asiakaspaikkojen määrää sekä huolehditaan asiakkaiden välisestä riittävästä etäisyydestä. 
 
Rajoituksia esitetään myös aukiolo- ja anniskeluaikoihin. Samoin on tarpeen säätää ravitsemisliikkeille oman toiminnan suunnitteluvelvoite ja tilojen hygieniaan liittyviä vaatimuksia. 

Ravintolat ja kahvilat ovat koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa olleet suljettuina asiakkailta 4.4.2020 lukien. Ravintoloiden avaaminen asiakaspaikkoja, aukioloaikoja ja anniskeluaikoja sääntelemällä mahdollistaisi suurimmalle osalle ravintoloista liiketoiminnan käynnistämisen uudelleen. 

Aluehallintovirastot valvoisivat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Aluehallintovirasto voisi määrätä valvonnassa havaitsemansa epäkohdat ja puutteet korjattaviksi ja määrätä velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravitsemisliikkeen suljettavaksi asiakkailta enintään yhdeksi kuukaudeksi.

Asetuksella säädettäisiin tarkemmin tarvittavista rajoituksista 

Lain nojalla on tarkoitus antaa heti lain vahvistamisen jälkeen määräaikainen valtioneuvoston asetus. Tarkoitus on, että rajoituksia voitaisiin asetusta muuttamalla lieventää, jos epidemiatilanne sen sallii. Rajoituksia voidaan asetuksella myös kiristää, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.

Asetuksen mukaan rajoitukset koskisivat 1.6.2020 alkaen koko maata. Asetuksen rakenne sallii kuitenkin myös sen, että hallitus voisi tarvittaessa lieventää rajoituksia alueittain.   
 
Hallitus on neuvotteluissaan linjannut asetuksella säädettävät rajoitukset ja liittää asetusluonnoksen hallituksen tartuntatautilakia koskevan esityksen liitteeksi.
 
Ravintoloiden asiakkaat tarvitsevat tietoa koronavirustaudin tarttumisen ehkäisemisestä. Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava asiakkaiden koskettamien pintojen ja esineiden riittävästä puhdistamisesta. 
 
Ravitsemisliikkeiden yleinen velvollisuus on järjestää sisä- ja ulkotilojensa rakenteet ja kalusteet sekä palvelukäytännöt siten, että asiakkaat eivät altistu taudin leviämiselle. Ravitsemisliike ei saa sijoittaa asiakkaita tai seurueita liian lähelle toisiaan. Tarkkoja metrimääriä asetuksessa ei kuitenkaan säädettäisi.  
 
Asetuksella säädettäisiin, että ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikkansa pöydän tai tason ääressä. Asiakkaat voisivat kuitenkin noutaa ostoksensa itse esimerkiksi tiskiltä. 
 
Asiakkaat eivät saisi kuitenkaan annostella ruokaa ja juomaa itse esimerkiksi ns. buffetpöydästä. Asetuksessa rajoitettaisiin lisäksi ravitsemisliikkeen asiakaspaikkamäärä puoleen normaalista.
 
Näiden rajoitusten lisäksi ravitsemisliikkeiden aukioloaika olisi enintään kello 6–23 ja anniskeluaika enintään kello 9–22. Jos asiakas on ostanut alkoholijuomansa ennen kello 22:ta, juoman nauttiminen olisi sallittua kello 23:een eli sulkemisaikaan saakka.
 
Ravitsemisliikkeiden olisi laadittava suunnitelma siitä, miten liike toteuttaa edellä mainitut rajoitukset ja velvoitteet. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä olisi pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected]