Hyppää sisältöön

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset tiukkenevat useassa maakunnassa epidemiatilanteen vuoksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2020 13.52
Tiedote 302/2020

Epidemian leviämisvaiheessa olevien Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien ravitsemisliikkeet noudattavat 5.12. lukien samoja rajoituksia, jotka ovat jo voimassa Uudellamaalla. Sääntely tiukkenee myös kiihtymisvaiheeseen siirtyvillä alueilla. Asiaa koskeva uusi valtioneuvoston asetus tulee voimaan 5.12. klo 00.00.

Asetus on voimassa 15.12.2020 saakka, jonka jälkeen rajoituksista säädetään uudella asetuksella.

Ravitsemisliikkeiden rajoituksista säädetään aina asetuksella

Ravitsemisliiketoimintaa koskevista rajoituksista päättää aina valtioneuvosto, joka antaa rajoituksista asetuksen. Asetuksessa säädetyt rajoitukset perustuvat koronavirusepidemian leviämisen perusteella sen mukaan, millainen epidemiatilanne alueella on. Epidemiatilanteen (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) määrittelevät kokonaisarvioinnin perusteella alueelliset yhteistyöryhmät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

Rajoitukset jakautuvat asetuksessa kolmeen ryhmään sen perusteella, onko maakunta epidemian perustasolla, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa. Eri vaiheisiin sovellettavia rajoituksia ei asetuksessa ole muutettu vaan uudella asetuksella on sijoitettu maakuntia näihin ryhmiin alueellisen epidemiatilanteen mukaisesti.

Leviämisvaiheessa hieman muita tiukemmat rajoitukset

Ravitsemisliikkeet Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Pohjanmaalla saavat olla auki klo 23 saakka, ja ne saavat avata ovensa sulkemisen jälkeen uudelleen aikaisintaan klo 05. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.
 
Näissä maakunnissa kaikkien ravitsemisliikkeiden anniskelu päättyy klo 22. Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista voidaan käyttää 75 %.  

Leviämisvaiheessa ravitsemisliikkeiden rajoitukset ovat niin tiukat kuin eduskunnan hyväksymä tartuntatautilaki sallii.

Kiihtymisvaiheessa rajoitukset lisääntyvät perustasoon verrattuna

Kiihtymisvaiheessa olevien Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien ravitsemisliikkeissä alkoholin anniskelu on kaikissa ravitsemisliikkeissä sallittu kello 7-22 välillä. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla auki kello 24-23 ja käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muut ravintolat saavat olla auki kello 01-24 ja käytössä saa olla 75 % asiakaspaikoista.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Lapin ja Ahvenanmaan maakunnissa ei edelleenkään rajoiteta ravitsemisliikkeiden asiakaspaikkoja. Kaikki ravitsemisliikkeet saavat anniskella alkoholia kello 7-24 välisenä aikana. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla auki klo 02-01. Muiden ravintoloiden aukioloaikoja ei rajoiteta.

Rajoitusten tarkoitus on vähentää tartuntariskiä

Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti.

Ravitsemisliiketoimintaa koskevista rajoituksista on säädetty tartuntatautilain määräaikaisessa 58 a §:ssä, joka on voimassa 28.2.2021 asti. Tarkemmista rajoituksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Niissä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta maakunnittain ja ravintolatyypeittäin. 

Kaikki ravintoloita koskevat rajoitukset on säädetty 1.6.2020 lähtien asetuksella. Näin tehdään edelleen. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa asetuksen antamisesta joka kerran erikseen.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected]