Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ny förordning om begränsningar av förplägnadsrörelser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 11.41 | Publicerad på svenska 2.3.2021 kl. 11.02
Pressmeddelande 48/2021

Statsrådet har gjort ändringar i den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin. Förplägnadsrörelserna måste nu effektivare än förut se till att avstånden mellan kunderna är tillräckligt stora. Alla restauranger i landet ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna sitter på sina platser. Restaurangerna får inte ordna eller tillåta till exempel dans och karaoke.

Även begränsningarna av antalet kunder, öppettider och servering av alkohol i landskapen har uppdaterats.  

Förordningen träder i kraft den 1 mars och gäller till och med den 30 juni 2021. Bestämmelsen i 3 § 4 mom. om hänvisandet av kunderna till sina sittplatser gäller dock först från och med den 5 mars 2021. Regionförvaltningsverkena ansvarar för tillämpningen av förordningen i praktiken. 

Kunderna ska ha en egen sittplats och inte gå omkring i lokalerna i onödan

Förplägnadsrörelserna ska också i fortsättningen sörja för att det inte uppstår onödig trängsel i lokalerna. När kunderna kommer in i restaurangen måste man se till att avstånden mellan kunderna eller grupperna är tillräckligt stora. Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Förordningen innehåller en ny skyldighet enligt vilken alla restauranger i landet ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna hänvisas att sitta på sina platser. Restaurangen ska utarbeta anvisningar till kunderna om hur de får röra sig i lokalerna i samband med att de kommer in i restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum eller hämtar mat och dryck. Restaurangerna får med andra ord inte ordna eller tillåta till exempel dans och karaoke.    

Begränsningarna i landskapen av antalet kunder

I de förplägnadsrörelser som finns i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkohol, får antalet kunder som vistas samtidigt i lokalerna vara hälften av det normala antalet. I de andra förplägnadsrörelserna i ovannämnda landskap får högst en fjärdedel av det normala antalet kunder vistas i lokalerna. 

I och med den nya förordningen omfattas nu också landskapet Satakunta av begränsningarna. 

Begränsningarna av servering och öppettider

De förplägnadsrörelser som finns i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Österbotten, Norra Österbotten och Åland får servera alkohol klockan 07-22. Restaurangerna får hålla öppet klockan 05-23. I den nya förordningen har man lagt till Satakunta och Åland. 

De förplägnadsrörelser som finns i Birkaland, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Lappland får servera alkohol klockan 07-22. En restaurang vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen klockan 24–23. Övriga restauranger får vara öppna klockan 01-24. 

I landskapet Norra Savolax får restaurangerna fortsättningsvis servera alkohol klockan 07-24. Restaurangerna får hålla öppet klockan 02-01.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

 
Sivun alkuun