Hyppää sisältöön

Ravitsemisliikkeiden rajoituksia koskevan tartuntatautilain määräaikaisen pykälän voimassaolo jatkuu kesäkuun loppuun 2021

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 14.06
Tiedote 26/2021

Hallitus on antanut 4. helmikuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutoksella jatkettaisiin edelleen ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa. Aiemman lain viimeinen voimassaolopäivä on 28.2.2021. Lakiesityksen antamisen yhteydessä hallitus totesi, että aloitetaan viranomaisten ja sidosryhmien kuulemiset rajoitusten kiristämistä koskevaa lakiesitystä varten.

Ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset lisättiin toukokuussa tartuntatautilakiin väliaikaisesti lisättyyn 58 a §:ään. Nyt lain ja väliaikaisen pykälän voimassaoloa jatkettaisiin sisältöä muuttamatta ajalle 1.3.2021–30.6.2021.

Säännösten voimassaoloa on jatkettava, jotta ravitsemisliiketoimintaa koskevat yleiset velvollisuudet säilyisivät voimassa helmikuun lopun jälkeen ja valtioneuvosto voisi edelleen säätää tarkemmista rajoituksista asetuksilla. Taustalla on hallituksen hybridistrategia, jonka tarkoitus on hillitä epidemiaa tehokkaasti mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti.

Valtioneuvoston mukaan lisätoimenpiteitä tarvitaan

Valtioneuvosto hyväksyi hallituksen esityksen yhteydessä pöytäkirjattavaksi lausuman. Sen mukaan tartuntatautilain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen tarkoituksena on varmistaa, että voimassa olevan lain mukaiset vähintäänkin nykyiset ravitsemistoiminnan rajoitukset voidaan pitää voimassa nykyisten säännösten voimassaolon päätyttyä 28.2.2021. Vallitsevan ja ennakoidun epidemiatilanteen vuoksi hallitus aloittaa viranomaisten ja sidosryhmien kuulemiset rajoitusten kiristämistä koskevaa lakiesitystä varten. Tavoitteena on, että hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelman tasolla 2 voidaan ottaa käyttöön välttämättömät ja oikeasuhtaiset ravitsemistoimintaa koskevat rajoitustoimien kiristykset.

Jo aiemmin säädetyt rajoitukset ja velvoitteet edelleen voimassa

Eduskunnalle annetun lakiesityksen sisältö vastaa nykyisiä säännöksiä. Ravitsemisliikkeiden olisi noudatettava hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehdittava asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin edelleen säätää ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa sekä niiden sisätilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskevia rajoituksia. 

Ravitsemisliikkeiden olisi laadittava suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä olisi pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Aluehallintovirastot valvoisivat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Aluehallintovirasto voisi määrätä valvonnassa havaitsemansa epäkohdat ja puutteet korjattaviksi ja määrätä velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravitsemisliikkeen välittömästi suljettavaksi asiakkailta enintään yhdeksi kuukaudeksi.

Laissa säädetyt rajoitukset eivät koskisi henkilöstöravintolatoimintaa, ruuan ja juoman noutomyyntiä eivätkä huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä. Rajoitusten ulkopuolelle jäisivät myös Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevien laivojen ja lentokoneiden ravintolat.

Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirissä muutoksia aiempiin rajoituksiin

Valtioneuvosto on 4. helmikuuta muuttanut myös asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetuksen muutos tulee voimaan 6. helmikuuta klo 00.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevien ravitsemisliikkeiden, joiden pääasiallinen ravitsemistoiminta on alkoholin tarjoilu, saavat anniskella alkoholia klo 7-22 ja olla auki klo 05-23. Asiakaspaikoista voidaan käyttää puolet suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä. Muissa ravintoloissa anniskelu on sallittu klo 7-22 ja ravintolat voivat olla auki klo 05-23. Asiakaspaikoista voidaan käyttää 75 prosenttia.

Pirkanmaan, Satakunnan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa ravitsemisliikkeet, joiden pääasiallinen ravitsemistoiminta on alkoholin tarjoilu, saavat tarjoilla alkoholia klo 7-22. Sallittu aukiolo on klo 24-23, ja asiakaspaikoista voidaan käyttää puolet. Muissa ravintoloissa anniskelu on sallittu klo 7-22, aukiolo on klo 01-24 ja käytössä voi olla 75 prosenttia suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä.

Pohjois-Savossa ja Ahvenanmaalla ravintoloiden asiakasmääriä ei rajoiteta. Ravintolat, joiden pääasiallinen ravitsemistoiminta on alkoholin tarjoilu, saavat anniskella klo 7-24 ja ne voivat olla auki klo 02-01. Muissa ravintoloissa anniskelu on sallittu myös klo 7-24, mutta aukioloa ei rajoiteta.

Asetuksen muutokset koskevat siten Pohjanmaan maakuntaa ja Itä-Savon sairaanhoitopiiriä, joissa nykyisiä rajoituksia kiristettiin. Aiemmin kiihtymisvaihetta vastaavat rajoitukset koskivat Etelä-Savon maakunnassa vain Etelä-Savon sairaanhoitopiirin aluetta. Ahvenanmaan maakunnassa nykyisiä rajoituksia lievennettiin. 

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected]