Hyppää sisältöön

Seksuaalisen häirinnän kitkeminen on meidän kaikkien yhteinen asia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2021 8.51
Tiedote 281/2021

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjestivät perjantaina 24.9.2021 pyöreän pöydän tilaisuuden seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä.

Tilaisuuteen osallistui työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajia sekä työelämän, opetuksen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntijoita. Keskustelut ovat osa hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa ja niiden tarkoituksena on kannustaa pitkäjänteiseen ja systemaattiseen työhön häirinnän ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi pois yhteiskunnasta.  

Seksuaalinen häirintä on laaja yhteiskunnallinen ongelma 

Seksuaalinen häirintä on sitkeä ja laaja yhteiskunnallinen ongelma, jota ilmenee muun muassa työelämässä, oppilaitoksissa ja harrastusten piirissä. Seksuaalinen häirintä on selkeästi yksi este sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle. Seksuaalinen häirintä pohjautuu käsityksiimme sukupuolesta ja yhteiskunnallisesta vallan jakautumisesta. Työelämän ja yhteiskunnan sukupuolittuneita rakenteita on purettava. Seksuaalinen häirintä kohdistuu eniten naisiin, erityisesti nuoriin ja vähemmistöryhmiin kuuluviin. Se voi osaltaan heikentää esimerkiksi etenemistä työelämässä ja omien vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien käyttämistä. 

Ministeri Blomqvist pitää erityisen tärkeänä, että me jokainen mietimme, miten toimimme, kun havaitsemme, että johonkuhun kohdistuu seksuaalista häirintää.  

"Olennaista on, että ketään ei jätetä yksin, ja että myös sivusta seuraajat puuttuvat tilanteeseen ja tarjoavat tukea. Erityisesti koen, että meidän miesten on aika kantaa vastuumme tässä ja torjua seksuaalista häirintää, kun sitä huomaamme”, sanoo ministeri Blomqvist  

Avoimuus, osaaminen ja koulutus avainasemassa toimintakulttuurin muutoksessa

Perjantaina keskustelussa nousi esiin luottamuksellisen keskustelukulttuurin merkitys ja organisaation johdon rooli sen luomisessa. Organisaatioissa, joissa voidaan keskustella ongelmista avoimesti, myös seksuaalista häirintää kohdannut uskaltaa kertoa kokemuksestaan ja voi luottaa siihen, että työnantaja käyttää olemassa olevia keinoja häirinnän poistamiseksi. 

Keskustelussa nousi esiin myös toimintatapojen selkiyttämisen tarve organisaatioissa. Jokaisella työpaikalla, oppilaitoksessa, harrastuspiirissä tai muussa toimintaympäristössä tulisi olla kaikkien tiedossa olevat toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän osalta, selkeä raportointimahdollisuus ja matalan kynnyksen tukea häirintää kohdanneille. Toimintakulttuurin muutos edellyttää myös tiedon lisäämistä ja koulutusta häirintää kohdanneen henkilön kohtaamiseen. 

"Toimijat toivat esille luottamuksellisen ja avoimen keskustelukulttuurin merkityksen seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi työpaikolta. Ilmapiiri jossa työntekijät uskaltavat kertoa häirinnästä ja luottavat siihen, että työnantajat puuttuvat seksuaaliseen häirintään on tässä avainasemassa," ministeri Sarkkinen tiivistää.

"Seksuaalinen häirintä ei kuulu millekään alalle, ei yhdellekään työpaikalle. Keinot meillä on, nyt niitä rohkeasti käyttämään", ministeri Sarkkinen kannustaa. 

Toimijat sitoutuneita seksuaalisen häirinnän torjumiseen 

Keskustelun perusteella on selvää, että toimijoilla on yhteinen tahtotila ja valmiutta yhteistyöhön seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. 

”Häirinnästä vapaan yhteiskunnan tunnussana on kunnioitus. Tarvitsemme yhteisen sitoumuksen keskinäisen kunnioituksen kulttuuriin”, ministeri Sarkkinen toteaa. Keskustelun perusteella sellaista löytyy. 

Ministeri Blomqvist piti keskustelua onnistuneena ja totesi, että on tärkeää jatkaa keskustelua seksuaalisen häirinnän torjumisesta vielä hallituskauden aikana. Yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi olennaista on, että kaikki toimijat tahoillaan jatkavat ja tehostavat työtä seksuaalisen häirinnän torjumiseksi. 

Lisätietoja

Saila Ruuth, ministeri Sarkkisen valtiosihteeri, [email protected]  
Anna Abrahamsson, ministeri Blomqvistin erityisavustaja, [email protected]  
Päivi Yli-Pietilä, neuvotteleva virkamies, Työ- ja tasa-arvo-osasto, [email protected]  
Piia Mattila, erityisasiantuntija, Työ- ja tasa-arvo-osasto, [email protected]