Kauppisen mukaan neutraali ansioluettelo, jossa ei mainittaisi hakijan sukupuolta, ikää tai esimerkiksi sitä, että hän käyttää liikkumiseen pyörätuolia, korostaisi paremmin työnhakijan ammatillista osaamista ja voisi edistää yhdenvertaisia työnsaantimahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan ikään, sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyvät mielikuvat sääntelevät ihmisten valintoja ja luovat turhia esteitä myös rekrytointitilanteissa.

Seminaari nostaa esiin sen, että työtä voidaan tehdä hyvinkin eri tavoin.

"Esteetöntä yhteiskuntaa tarvitsemme me kaikki, sillä esteettömyys lisää myös työn sujuvuutta ja turvallisuutta. Uusia innovaatioita kaivataan esteettömyyden kehittämiseen. On tärkeää kerätä yhteen työpaikoilla toteutettuja hyviä käytäntöjä yhteisesti jaettavaksi", painottaa tiimipäällikkö, dosentti Nina Nevala Työterveyslaitokselta.

Verkostoseminaari toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän Työhyvinvointifoorumin, Työterveyslaitoksen ja Invalidiliitto ry:n kanssa.

Seminaarin verkkokeskusteluun voi osallistua osoitteessa

http://owela.vtt.fi/tyoelamakaikille

Lisätietoja

vanhempi tutkija Kaisa Kauppinen, Työterveyslaitos, p. 040 552 5306
tiimipäällikkö Nina Nevala, Työterveyslaitos, p. 030 474 2277
järjestöpäällikkö Marja Pihnala, Invalidiliitto ry, p. 0400 987 748
henkilöstöpäällikkö Katriina Larvamo, Invalidiliitto ry, p. 040 848 9862
ylitarkastaja Tarja Kantolahti, STM, p. 09 160 72495

" />

Kauppisen mukaan neutraali ansioluettelo, jossa ei mainittaisi hakijan sukupuolta, ikää tai esimerkiksi sitä, että hän käyttää liikkumiseen pyörätuolia, korostaisi paremmin työnhakijan ammatillista osaamista ja voisi edistää yhdenvertaisia työnsaantimahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan ikään, sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyvät mielikuvat sääntelevät ihmisten valintoja ja luovat turhia esteitä myös rekrytointitilanteissa.

Seminaari nostaa esiin sen, että työtä voidaan tehdä hyvinkin eri tavoin.

"Esteetöntä yhteiskuntaa tarvitsemme me kaikki, sillä esteettömyys lisää myös työn sujuvuutta ja turvallisuutta. Uusia innovaatioita kaivataan esteettömyyden kehittämiseen. On tärkeää kerätä yhteen työpaikoilla toteutettuja hyviä käytäntöjä yhteisesti jaettavaksi", painottaa tiimipäällikkö, dosentti Nina Nevala Työterveyslaitokselta.

Verkostoseminaari toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän Työhyvinvointifoorumin, Työterveyslaitoksen ja Invalidiliitto ry:n kanssa.

Seminaarin verkkokeskusteluun voi osallistua osoitteessa

http://owela.vtt.fi/tyoelamakaikille

Lisätietoja

vanhempi tutkija Kaisa Kauppinen, Työterveyslaitos, p. 040 552 5306
tiimipäällikkö Nina Nevala, Työterveyslaitos, p. 030 474 2277
järjestöpäällikkö Marja Pihnala, Invalidiliitto ry, p. 0400 987 748
henkilöstöpäällikkö Katriina Larvamo, Invalidiliitto ry, p. 040 848 9862
ylitarkastaja Tarja Kantolahti, STM, p. 09 160 72495

" />
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Seminaari: Työelämä kaikille saavutettavammaksi - esteetöntä osallisuutta

20.5.2010 5.43
Uutinen N5-54878

Saavutettavat ratkaisut lisäävät jokaisen työyhteisön toimivuutta ja luovat työn tekemiselle mielekkyyttä ja mukavuutta. Työpaikkojen esteettömyyttä tukevia ratkaisuja pohditaan seminaarissa 20. toukokuuta Helsingissä. 

Työelämä kaikille - osallisuus, esteettömyys, saavutettavuus - näkymättömät esteet näkyviksi -seminaari korostaa työyhteisöjen monimuotoisuuden tärkeyttä.

"Haluamme lisätä kaikkien työelämässä toimivien tietoa siitä, että vammaiset ovat suuri käyttämätön, osaava ja työkykyinen ryhmä työelämässä. Hyvillä ratkaisuilla voidaan lisätä vammaisten työllistymistä ja vähentää syrjäytymistä", toteaa vanhempi tutkija, dosentti Kaisa Kauppinen Työterveyslaitokselta.  "Kenenkään ei tulisi rakentaa toisilleen esteitä kompastuttavaksi, koska kaikilla on oikeus osallistua työelämään. Työyhteisön jäsenten erilaisuus tuo uusia näkemyksiä ja lisää luovuutta", hän jatkaa.

Kauppisen mukaan neutraali ansioluettelo, jossa ei mainittaisi hakijan sukupuolta, ikää tai esimerkiksi sitä, että hän käyttää liikkumiseen pyörätuolia, korostaisi paremmin työnhakijan ammatillista osaamista ja voisi edistää yhdenvertaisia työnsaantimahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan ikään, sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyvät mielikuvat sääntelevät ihmisten valintoja ja luovat turhia esteitä myös rekrytointitilanteissa.

Seminaari nostaa esiin sen, että työtä voidaan tehdä hyvinkin eri tavoin.

"Esteetöntä yhteiskuntaa tarvitsemme me kaikki, sillä esteettömyys lisää myös työn sujuvuutta ja turvallisuutta. Uusia innovaatioita kaivataan esteettömyyden kehittämiseen. On tärkeää kerätä yhteen työpaikoilla toteutettuja hyviä käytäntöjä yhteisesti jaettavaksi", painottaa tiimipäällikkö, dosentti Nina Nevala Työterveyslaitokselta.

Verkostoseminaari toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän Työhyvinvointifoorumin, Työterveyslaitoksen ja Invalidiliitto ry:n kanssa.

Seminaarin verkkokeskusteluun voi osallistua osoitteessa

http://owela.vtt.fi/tyoelamakaikille

Lisätietoja

vanhempi tutkija Kaisa Kauppinen, Työterveyslaitos, p. 040 552 5306
tiimipäällikkö Nina Nevala, Työterveyslaitos, p. 030 474 2277
järjestöpäällikkö Marja Pihnala, Invalidiliitto ry, p. 0400 987 748
henkilöstöpäällikkö Katriina Larvamo, Invalidiliitto ry, p. 040 848 9862
ylitarkastaja Tarja Kantolahti, STM, p. 09 160 72495

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun