Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeuksia käyttää asiakastietoja tarkennettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 9.33
Tiedote 209/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen, jolla säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksista asiakastietoihin. Asetus tulee voimaan 30.6.2023.

Asetus perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki 784/2021). Käyttöoikeuksien on perustuttava asiakastietolain 15 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun asiakas- ja potilastietoja käsittelevän henkilön työtehtävään ja annettavaan palveluun siten, että henkilöllä on käyttöoikeus vain työtehtävissään tarvitsemiinsa välttämättömiin asiakastietoihin, joihin hänellä on tiedonsaantioikeus. 

Asiakastietolain 15 §:n 2 momentin mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitä tietoja ammattihenkilöt ja muut asiakastietoja käsittelevät henkilöt työtehtävänsä ja annettavan palvelun perusteella saavat enintään käyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa soveltamisopasta, jonka avulla tuetaan asetuksen toimeenpanoa. Opas julkaistaan myöhemmin syksyn 2022 aikana. Lisäksi asetuksen toimeenpanon tueksi järjestetään webinaari, jossa käydään läpi käyttöoikeusasetuksen sisältöjä. Webinaarin päivämäärä ja lisätiedot kerrotaan myöhemmin. 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 02951 63702, [email protected]
hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 02951 63453 [email protected]