Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin parannetaan – Lakiluonnos lausunnoilla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2024 12.23
Tiedote
Tippapullo leikkaussalissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin halutaan parantaa. Kehittämistarvetta nähdään erityisesti häiriötilanteissa, jotka kohdistuvat samanaikaisesti useisiin hyvinvointialueisiin ja vaativat useamman kuin yhden hyvinvointialueen voimavarojen käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntopalautetta lakiluonnoksesta, jolla valmiutta voitaisiin vahvistaa ja johtovastuita selkiyttää. Lausuntoaika on 17.5.2024-26.6.2024.

Luonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta toteutettaisiin hyvinvointialueiden valmiuteen ja varautumiseen liittyviä hallitusohjelman kirjauksia, joilla parannetaan kykyä hallita alueellisia tai kansallisia häiriötilanteita. Taustalla ovat muun muassa koronapandemiasta saadut kokemukset. Selkeitä johtovastuita tarvitaan myös turvallisuusympäristön muutosten aiheuttamien uhkien torjumiseen ja hoitamiseen.

Tavoitteena kansallisesti yhdenmukainen varautuminen

Laki mahdollistaisi varautumisen tilanteisiin, joissa yksittäisen hyvinvointialueen voimavarat eivät riitä turvaamaan väestön turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Vahvistamalla viiden yhteistyöalueen roolia valmiuden ja varautumisen tehtävissä, pystyttäisiin tarvittavaa tukea kohdentamaan usean hyvinvointialueen yhteistyönä. Tarkoituksena olisi myös perustaa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen johtoryhmä sellaisia tilanteita varten, jotka edellyttäisivät kansallisen tason toimenpiteitä tai yhteensovittamista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta perustuisi jatkossa hyvinvointi- ja yhteistyöalueen sekä kansallisen tason johtamisjärjestelyihin, joilla resursseja pystytään toimivasti kohdentamaan apua tarvitsevalle.

Suomessa toimii viisi sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusta, jotka kokoavat ja analysoivat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden häiriötilanteista ja niiden uhkista. Lain myötä valmiuskeskusten rooli valmiussuunnittelun ohjauksessa vahvistuisi ja hyvinvointialueiden varautuminen olisi muutoksen myötä yhdenmukaisempaa.

Lain valmistelu on osa kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelureformityötä.

Lausunnon jättäminen

Lausunnot tulee jättää viimeistään 26.6.2024.

Kirjallisen lausunnon voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen [email protected]. Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/24520/2023.

Lisätietoja

hallitusneuvos Erkki Papunen, p. 0295 163 298
valmiusjohtaja Pekka Tulokas, p. 0295 163 202
etunimi.sukunimi(at)gov.fi