Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kommittén för social trygghet håller sitt första möte den 20 april 2020

Social- och hälsovårdsministeriet 17.4.2020 9.42
Nyhet

Kommittén för social trygghet håller sitt första möte måndagen den 20 april 2020. Kommitténs medlemmar ska diskutera kommitténs arbetsmetoder och sektionernas uppgifter samt inledandet av arbetet med en lägesbild av den sociala tryggheten. Mötet ordnas som distansmöte.

- De undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakar har synliggjort den roll som den sociala tryggheten har i vårt samhälle. Målet med arbetet i kommittén för social trygghet är att vi även i framtiden ska kunna stödja människor som ställs inför sociala risker. Den sociala tryggheten har en fundamental inverkan på hurdant samhälle vi har, konstaterar kommitténs ordförande Pasi Moisio.

Seminarieplanerna fullföljs senare

I kommittén för social trygghet finns en medlem från varje riksdagsparti. I arbetet deltar dessutom ett stort antal sakkunniga. I nästa möte som kommittén håller kommer också kommitténs permanenta sakkunniga att delta. Mötet kommer enligt planerna att hållas i början av sommaren.

- Vårt ursprungliga mål var att i vår ordna ett stort möte och ett seminarium som skulle vara öppet för alla. Tyvärr kan planen inte fullföljas på grund av undantagsförhållandena. Det öppna seminariet ordnas när det åter är möjligt att ordna sådana, säger Moisio.

Kommittén för social trygghet har till uppgift att se över den sociala tryggheten både strukturellt och funktionellt i ett långtidsperspektiv, att öka kunskapen om den sociala tryggheten samt att föra en samhällelig diskussion om värderingar när det gäller social trygghet. Kommittén utför sitt arbete under denna och följande valperiod.

Ytterligare information:

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (skicka ett sms där du ber kanslichefen ringa upp)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
Pasi Moisio, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228

E-postadresserna har formen [email protected], med undantag av Pasi Moisios adress.

Palaa sivun alkuun