Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa keskusteltiin työttömyysturvan, toimeentulotuen sekä sosiaaliturvan monimutkaisuuden linjauksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2022 9.08
Tiedote 147

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa 6.6.2022 käsiteltiin puheenjohtajiston ehdotuksia komitean välimietinnön linjauksiksi työttömyysturvaan, toimeentulotukeen ja sosiaaliturvan monimutkaisuuteen liittyen. Lisäksi kuultiin puheenjohtajiston ehdotus linjauksiksi digitalisaation mahdollisuuksista sosiaaliturvan yksinkertaistamisessa.

Työttömyysturva

Komitean kokous alkoi työttömyysturvaa, työllisyyden edistämistä ja osittaista työllistymistä koskevien puheenjohtajiston linjausehdotusten esittelyllä.

Puheenjohtajiston ehdotukset linjauksiksi koskevat kuutta keskeistä asiaa: työttömyysturvan syyperusteisuutta, työttömyysturvan tarkoitusta, palveluiden ja etuuksien yhteensovittamista, kannustinloukkuihin vaikuttamista, palvelu- ja etuusjärjestelmien toimeenpanijoiden kannustimia sekä työmarkkinatukea.

Kokouksessa keskusteltiin nykyjärjestelmää koskevien uudistusten suhteesta pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin sekä kannustinloukkuihin puuttumisesta. Kannustinloukkuja on käsitelty komitean maaliskuun kokouksessa. Myös taiteilijoiden, urheilijoiden ja kausityöntekijöiden työttömyysturvaan liittyvät kysymykset halutaan nostaa näkyviin.

Työttömyysturvaa koskeneen keskustelun yhteydessä pohdittiin myös laajemmin sosiaaliturvauudistuksen ns. kahden raiteen valmistelun haasteita, eli nykyjärjestelmän uudistusten ja pitkän aikavälin uudistamisen periaatteiden yhteensovittamista. Komitea linjaa välimietinnössään sosiaaliturvan pitkän aikavälin uudistuksen periaatteet. Tässä tukena on myös sosiaaliturvan vaihtoehtoisten järjestämistapojen selvitysryhmän työ.

Toimeentulotuki

Kokouksen toisena aiheena kuultiin katsaus toimeentulotuen asemaan suhteessa muuhun sosiaaliturvaan ja nykyiseen toimeentulotukilain uudistukseen sekä puheenjohtajiston ehdotuksiin komitean linjauksiksi toimeentulotuen osalta.

Linjauksissa on ehdotettu kolmea pääpainopistettä jatkotyöskentelylle: 

  • perusturvan ja toimeentulotuen päällekkäisyyden tarkoituksenmukaisuuden arviointia jatketaan
  • toimeentulotukea pitkään ilman ensisijaisia etuuksia saavien ohjautumista palvelutarpeen arviointiin ja palveluihin tehostetaan
  • toimeentulotuen roolia sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudessa tarkastellaan komitean ensi kaudella pitkän aikavälin uudistuksen suunnitelmaa laadittaessa toimeentulotuen perustuslaillista asemaa koskevan selvityshankkeen tulokset huomioiden.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus

Kokouksessa esiteltiin myös puheenjohtajiston ehdotuksia nykyisellä ja tulevalla eduskuntakaudella aloitettavista lainvalmistelutöistä sosiaaliturvan monimutkaisuuden purkamiseksi mm. sosiaaliturvan menettelytapasäännösten, palkka- ja tulokäsitteiden sekä hakuaikojen yhtenäistämisen osalta.

Lisäksi kuultiin sosiaaliturvan toimeenpanosta ja digitalisaatiosta elämäntilanne- ja asiakaslähtöisyyden periaatteiden kautta. 

Toimeenpanon kannalta tärkeimmät kolme painopistettä ovat:

  • yhteisten asiakkaiden ja elämäntilanteiden tunnistaminen
  • yhteiset tavoitteet ja toimintamallien kehittäminen
  • digitalisaatio, tiedonhallinta ja yhteiset ICT-ratkaisut.

Keskustelussa nostettiin esille erityisesti tietojärjestelmien yhtenäistämisen tuomat mahdollisuudet sosiaaliturvan toimeenpanossa.

Sosiaaliturvakomitean seuraava kokous järjestetään maanantaina 5.9.2022.

Kokousmateriaali

Lisätietoja

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Heli Backman, p. 0295 163 668, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]
viestintäasiantuntija Anna Työrinoja, [email protected]
 

 
Sivun alkuun